Konačni cilj je uspostavljanje formalne mreže partnera sa kojima će realizirati buduće programe i iskoristiti potencijal dosadašnjeg zajedničkog rada za postizanje značajnijih rezultata u budućnosti.

- Želimo udruženja uključiti u sve aktivnosti na kojima radimo. Majke, žene, kćerke i sestre ubijenih u genocidu u Srebrenici su u posljednjih 25 godina bile na prvoj liniji borbe za istinu i podizanje svijesti o bosanskom genocidu. Za Memorijalni centar je izuzetno važno da okupljena udruženja rade zajednički, da imamo informacije o tome ko šta planira, te šta cijene važnim za istraživanje, rad, obilježavanje i druge aktivnosti u narednoj deceniji. Potpisani memorandumi o programskoj saradnji su početak jednog novog razdoblja u kojem ćemo nastojati, kao institucija, posvetiti više pažnje ženama na putu istine o genocidu u Srebrenici - zaključila je portparolka Memorijalnog centra Almasa Salihović.

Danas su memorandum o programskoj saradnji potpisani sa udruženjem Pokret "Majke enklava Srebrenica i Žepa", udruženjem "Majke Srebrenice", udruženjem "Žene Srebrenice" i udruženjem "Žene Podrinja".

- Vrlo je važno da udruženja i Memorijalni centar, kao jedno, mogu dijeliti informacije, da zajednički jedni od drugih možemo uzimati postojeće ideje koje možemo zajedno sprovesti u nešto bolje. Memorijalni centar je naša duša, a mi kao udruženja smo jedan dio Memorijalnog centra. Tamo su naša djeca, bijeli nišani koji će svjedočiti hiljadu narednih godina šta se tamo dešavalo, a to je da je izvršen genocid nad nevinim ljudima. Ova saradnja je važna i iz tog razloga, da ne pitamo možemo li nešto, već da se osjećamo da smo, Memorijalni centar i udruženja, kao jedno - poručila je Munira Subašić, predsjednica Udruženja Pokret "Majke enklava Srebrenica i Žepa".

- Svakako mi je veoma važna saradnja sa Memorijalnim centrom jer jesam i osjećam se dijelom svega ovoga. Osjećam se i dužnom da se odazovem svakom pozivu koji je u korist rada Memorijalnog  centra. Ovo mi je sve, i želim reći da sam ovaj memorandum o saradnji potpisala sa zadovoljstvom. Udruženje ''Majke Srebrenice'' je tu za sve što treba i može doprinijeti boljem radu Memorijalnog centra - dodala je Fadila Efendić, predsjednica udruženja "Majke Srebrenice".

Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja "Žene Podrinja" iz Bratunca kazala je da je njihova saradnja sa Memorijalnim centrom uvijek bila dobra.

- Povodom mnogih projekata na kojima radi i memorijalni centar, mislimo da je ovo od velikog značaja i za udruženje i porodice žrtava, ali svakako i za Memorijalni centar - napomenula je ona.

Nura Begović iz udruženja "Žene Srebrenice" je navela da su oni kao udruženje od samog početka prisutni u borbi za traženje nestalih osoba, oko osnivanja Memorijalnog centra, koje je za njih sveto mjesto.

- Imali smo i do sad obaveze u ovoj borbi i bili smo uključeni u sve sastanke i aktivnosti Memorijalnog centra, i faktički ovim dokumentom koji je ponudio MC, samo potvrđujemo nas ostanak i volju za saradnju. Uvijek ćemo davati podršku MC-u jer je nama od presudne važnosti i njegovo postojanje, administracija, i da imamo direktora koji će nastaviti da radi i razvija Memorijalni centar. Ovim potpisom i pečatom, nadam se da i mi njima kao instituciji olakšavamo dalju saradnju. Ovo je samo potvrda da zajednički nastavljamo naš rad i našu borbu za pravdu. Nikada nećemo stati - zaključila je Begović.

Kada Hotić, potpredsjednica udruženja Pokret "Majke enklava Srebrenice i Žepe" kazala je da ovo nije samo memorandum o saradnji već i potvrda o njegovom budućem radu i razvoju, i djelovanju koje je od historijskog značaja.

- S obzirom na to da su ovakvi projekti podržani od Velike Britanije, mislim da što nas više ima kao potpisnica ovog memoranduma, to će i poslati poruku da smo jako zainteresovani da ovo postoji, opstane, a vrlo dobro znamo da su finansije veoma bitne za opstanak. Mislim da je vrlo dobro imati što više i stranih potpisnica i kako da kažem, što nas više ima to daje i ostalima stimulaciju da daju svoja sredstva i pomognu radu ovog centra - navela je ona, saopćio je MC Srebrenica.