- Koliko zastupnika u Zastupničkom domu od njih 98 čini parlamentarnu većinu? - glasilo je pitanje. 

Džeba je, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, u najmanju ruku konfuzno odgovorio na ovo pitanje. 

 

 

Parlamentarna većina u Zastupničkom domu je 50 zastupnika. 

Zastupnički dom odlučuje na sjednici ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja zastupnika u Zastupničkom domu. Odluka je donesena ako je "za" glasala većina od onih koji su prisutni i koji su glasali.