Kako je dodao, Gucati ce biti prebačen za Hag, dok se pretres ovog Udruženja nastavlja.

Brojne policijske snage EULEX-a izvele su Gucatija s lisicama na rukama. 

Pripadnici EULEX-a pokrenuli su ovu akciju svega 24 sata pošto je u Specijalni sud za zločine OVK odveden prvi optuženi pripadnik te organizacije, nekadašnji lokalni komandant i jedan od šefova obavještajne službe Saljiha Mustafu.

Mustafa je prebačen u pritvorski objekat u Hagu.

Sudija za prethodni postupak je potvrdio optužnicu protiv Saljiha Mustafe 12. juna 2020. 

U potvrđenoj optužnici se tvrdi da su krivična djela proizvoljnog hapšenja, surovog postupanja i mučenja izvršena nad najmanje šest osoba u periodu približno od 1. aprila 1999. do 19. aprila 1999. na imanju u mjestu Zlaš na Kosovu koje je služilo kao zatvor. Dalje se navodi da je jedan zatvorenik ubijen na toj lokaciji u periodu približno od 19. aprila 1999. do kraja aprila 1999.

- Potvrđenom optužnicom Saljih Mustafa se tereti prema različitim oblicima krivične odgovornosti za: proizvoljno hapšenje, surovo postupanje, mučenje i ubistvo kao ratne zločine učinjene u kontekstu oružanog sukoba na Kosovu koji nije bio međunarodnog karaktera i u vezi sa tim sukobom.