Kako je ministar finansija Suad Mustajbašić istaknuo, projekcije prihoda nisu optimistične i podrazumijevaju smanjenje za oko 50-ak miliona KM.

- Vlada u potpunosti ima razumijevanje za doprinos svih uposlenika u javnom sektoru, posebno kada je u pitanju njihov angažman tokom pandemije kada je iskazan dodatan trud i zalaganje. To je bilo posebno vidljivo u oblastima sigurnosti i obrazovanja. Imajući to u vidu, naš prioritet će i dalje biti da zadržimo redovnost isplate plaća i naknada, a i pored ovih, nešto pesimističnijih, procjena prihoda, voljeli bismo zadržati nivo dostignutih prava - kazao je ministar Mustajbašić, te zatražio od sindikata da pokažu razumijevanje ukoliko bude moralo doći do korekcije određenih prava.

Predstavnici sindikata su se složili da je Vlada u proteklom periodu uradila dobre stvari i očuvala redovnost i nivo dostignutih prava, ali o bilo kakvim korekcijama na današnjem sastanku nisu mogli razgovarati, dok se ne izvrše konsultacije sa članstvom.

S tim u vezi dogovoreno je da se u narednom periodu nastave razgovori socijalnih partnera, a kako bi se došlo do rješenja koje će biti prihvatljivo za obje strane i time nastavio partnerski odnos koji je izgrađen u prethodnom periodu.