Zvanična sezona grijanja u Kantonu Sarajevo počinje 15. oktobra, za 54 hiljade potrošače koji su priključeni na Toplane. Oko 65 hiljada potrošača u Kantonu Sarajevo priključeno je na gasnu mrežu i svi će imati pravo na subvenciju Vlade KS.

- Prema odluci Skupštine KS koja je jednoglasno podržala prijedlog Vlade KS, subvencionira se razlika između nabavne cijene koju Sarajevogas plaća prema BH-Gasu i prodajne cijene po kojoj Sarajevogas isporučuje cijenu domaćinstvima i privrednim subjektima, isključivo na području Kantona Sarajevo. Subvencija se uplaćuje direktno Sarajevogasu – izjavio je za Faktor Srđan Mandić, ministar komunalne privrede i infrastrukture Vlade KS.

Vlada KS je na sjednici održanoj 10. juna 2019. godine donijela zaključak da će subvencionirati dio cijene KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo od 1. septembra do 31. decembra 2019. godine za iznos povećanja cijene gasa, s ciljem da se fakturisana cijena prema kategorijama kupaca Sarajevogasa održi na nivou do 1. maja 2019. godine.

Nakon što je Skupština Kantona Sarajevo na prijedlog Vlade KS donijela odluku da subvencioniraju cijenu gasa za privrednike i građane u Kantonu Sarajevo, reagirala je Energetska zajednica. U pismu Vladi Kantona Sarajevo koje potpisao njen direktor Janez Kopač traži se objašnjenja ovakve odluke Vlade, odnosno Skupštine. Od kantonalnih vlasti se traži da Energetskoj zajednici dostave informaciju da li su prilikom odlučivanja konsultovali i dobili saglasnost Vijeća za državnu pomoć BiH. Energetska zajednica reagirala je po prijavi da se ispita kako je Vlada KS donijela odluku da subvenciju dodjeljuje neodređenom broju građana i privrednih subjekata čime se narušava tržišna konkurencija davanjem prednosti jednom subvencioniranom energentu u odnosu na druge energente.

- Energetska zajednica regirala je nakon pisma Almira Bećarevića, savjetnika u BH-Gasu. Vlada je donijela odluku o subvencioniranju gasa jer nam je namjera bila da zaštitimo građane i ostale potrošače ovog energenta nakon drastičnog poskupljenja gasa 1. maja ove godine od 30 posto. Od BH-Gasa i savjetnika Bećarevića očekujemo da 2020. godine snize cijenu gasa. Morali smo dati subvencije svim potrošačima gasa i Toplanama, a znamo da su među potrošačima i neke ambasade, pa i bogati tajkuni, ali kada smo donosili odluku, nismo ih mogli izdvojiti jer je naša namjera bila da što veći broj domaćinstava i ostalih budu obuhvaćeni subvencijom, koju ćemo direktno uplaćivati Sarajevogasu i za to smo iz budžeta osigurali osam miliona maraka. Ovu odluku smo nerado donijeli nakon poskupljenja gasa jer smo sredstva koja ćemo dati za subvenciniranje namjeravali potrošiti u razvoj gasne mreže u KS – ističe Mandić.

Subvencioniranje gasa za sve potrošače u Kantonu Sarajevu završava se 31. decembra i tada će Vlada KS razmotriti efekte i donijeti novu odluku šta dalje. Ministar Mandić ističe da se "subvencioniranje gasa ne odnosi na Istočno Sarajevo, već samo za Kanton Sarajevo“.

Za domaćinstva i ostale potrošače gasa samo u Kantonu Sarajevo ostaje cijena 495 maraka za 1.000 kubnih metara gasa, a za sve ostale kupce izvan Kantona Sarajevo od 1. maja 2019. godine gas je poskupio 30 posto i za potrošenih 1.000 kubnih metara gasa potrošači plaćaju 640 maraka.

Cijena centralnog grijanja u KS također ostaju iste prije poskupljenja gasa i za sada važe do 31. decembra 2019. godine.