- Općina Centar će, na ime famoznog "bijelog hljeba", ove godine morati isplatiti oko 230 hiljada KM. To su tzv. stečena prava i ne mogu, kao načelnik, ništa da preduzmem, što me dodatno frustrira. Svaki dan sam suočen sa brojnim molbama za pomoć, puno je siromašnih, ugroženih. Recimo, obnova vrtića Makovi košta 70 hiljada KM. Mogla bi biti realizovana od bijelog hljeba jednog od predsjedavajućih. Za vrtić Kolibri treba izdvojiti isto toliko. To je bijeli hljeb drugog dopredsjedavajućeg. I tako dalje, i tako dalje... Istovremeno, moje kolege Ira i Benja neće uzeti plaću ni u mandatu, a kamoli nakon isteka. Bar tako ćemo dijelom kompenzirati ovo bahaćenje. Nismo isti i nikad nećemo biti isti. Idemo dalje – napisao je Srđan Mandić na Facebooku.

Kontaktirali smo Nedžada Ajnadžića koji je za Faktor potvrdio da je korisnik "bijelog hljeba".

- Tačna je informacija. Dobio sam je u zakonskoj proceduri po članu 12. Zakona o izboru i prestanku mandata za načelnika u Federaciji BiH. To je regulisana norma i ne vidim tu ništa sporno. U odluci i rješenju je definisano po zakonu u federalnom propisu da to može biti do 12 mjeseci. Koliko ću ja to koristiti, nisam siguran. Možda dva mjeseca, možda 12, možda sedam. Zavisi od moje procjene. U tom kontekstu mislim da ne postoji nikakav razlog da ne prihvatam činjenicu i da javno ne objavim da sam korisnik "bijelog hljeba" u skladu sa zakonom. Što se tiče savjetnika, nisu svi savjetnici dobili već samo jedan koji ima pravo na to do šest mjeseci i pitanje je koliko će ga i on koristiti.

Što se tiče predsjedavajuće i dopredsjevajuće, i njih sljeduje po pravilniku koji je definisalo Općinsko vijeće. Oni imaju na to pravo, uputili su zahtjev i to je rješeno i to sam ja potpisao. Moje rješenje potpisao je novi načelnik i tu nema ništa sporno. Načelnik može pokrenuti izmjenu pravilnika Općinskog vijeća, a zakonska norma za načelnike u direktnom izboru može biti pokrenuta samo na nivou Federacije BiH. I prethodnici u općinskom vijeću su koristili "bijeli hljeb". Varja Nikolić, Slaven Kovačević... Kada su u pitanju načelnici, mislim da su i oni koristili, ali ne mogu tvrditi – kazao je za Faktor Ajnadžić.