Iz Federalnog ministarstva zdravstva za Faktor pojašnjavaju kako je zapravo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nadležno za utvrđivanje veleprodajne i maloprodajne marže.

Na snazi u Federaciji ranije doneseni Pravilnik

- Što se tiče ograničenja marži na lijekove, prema članu 84. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima na državnom nivou, Vijeće ministara BiH je nadležno za utvrđivanje veleprodajne i maloprodajne marže. Međutim, državnim Pravilnikom o cijenama lijekova je utvrđena veleprodajna marža u iznosu maksimalno do
osam posto, dok je entitetima i Distriktu Brčko naloženo da utvrde maloprodajne marže na lijekove, iako je Zakonom to obaveza Vijeća ministara BiH. S tim u vezi, u Federaciji je ostao na snazi ranije doneseni Pravilnik o maržama lijekova koji je utvrdio da maloprodajna marža može iznositi maksimalno do 25 posto - navodi nam Zlatan Peršić, portparol Federalnog ministarstva zdrastva, i dodaje:

- Kako osnov za donošenje, odnosno izmjenu tog entitetskog propisa može biti državni Zakon o lijekovima koji ne daje entitetima pravo za uređenje maloprodajne marže, Vijeće ministara BiH bi trebalo, u skladu sa svojim nadležnostima iz člana 84. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH utvrditi maloprodajne marže.

VEZANI TEKST - Binakaj: Hitno dogovoriti identičan pristup neophodnim lijekovima u liječenju COVID-19 za sve građane BiH

Na konačnu cijenu lijeka utječe cijena proizvođača, marža, farmaceutska naknada i visina PDV-a.

Naime, sada je slučaj u Bosni i Hercegovini da primjera radi, lijek tocilizumab koji se u posljednje vrijeme koristi kod bolničkog liječenje težih Covid-pacijenata, košta u RS-u 1.300 KM, a u Federaciji, tačnije, Kantonu Sarajevo i do 2.800 KM, a koji su građani prinuđeni kupovati. Isti taj lijek je na Listi lijekova Tuzlanskog kantona i kao takav je "na usluzi" bolnicama, odnosno, besplatan za pacijente. 

Ujednačiti liste lijekova po kantonima 

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Dževad Adžem ukazuje da se godišnje na lijekove u BiH potroši više od 400 miliona KM.

- Što se tiče Federacije i lijekova, ja sam prije tri mjeseca postavio to pitanje, a koje je sadržano i u ekspozeu premijera FBiH Fadila Novalića iz 2015. godine, kada je i sam premijer istakao da nam je potrebna jedinstvena nabavka lijekova, odnosno, centralizovana. Dakle, neophodno je izvršiti maksimalnu harmonizaciju zdravstvenih usluga, reviziju i ujednačavanje liste esencijalnih lijekova po kantonima. Ovako imamo deset zavoda zdravstvenog osiguranja i svako od njih svoju politiku - kazao je Adžem.