- Ovaj dan, kojeg je, na inicijativu brojnih romskih udruženja, ustanovilo Vijeće Evrope, prilika je da se s dužnim poštovanjem i počašću prisjetimo svih 500.000 Roma svirepo ubijenih u koncentracionim logorima i na druge načine tokom Drugog svjetskog rata, kao i svih drugih žrtava holokausta tokom najmračnijeg perioda ljudske historije. Čovječanstvo i dalje nosi ožiljke genocida, etničkog čišćenja, rasizma, antisemitizma i ksenofobije te međunarodna zajednica ima veliku odgovornost u sprečavanju tih zala. Zajedno moramo braniti strašnu istinu o holokaustu pred onima koji je negiraju. Moramo ojačati moralnu obvezu naših naroda i političku obvezu naših vlada da budućim generacijama pruže mogućnost da razumiju uzroke holokausta i promišljaju o njegovim posljedicama - naveo je Mahmutović.

Stoga, kako naglašava, i povodom ovog Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve holokausta, Mahmutović, poziva sve građane i institucije na njegovo dostojno obilježavanje s osnovnim ciljem borbe protiv zaborava miliona nedužnih žrtava, ali i opomene da se zločini nikom više nikada ne dogode.