U drugom dijelu posjete istočnoj Bosni, potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović i načelnik sarajevske Opštine Centar Nedžad Ajnadžić boravili su u BPK Goražde. Tokom susreta sa premijerkom Aidom Obućom i ministrima u Vladi i gradonačelnikom Goražda Muhamedom Ramovićem, oni su upoznati sa aktuelnom situacijom u ovom dijelu FBiH i projektima koji se realizuju u Goraždu.

Tokom sastanka potpisani su i ugovori o finansijskoj podršci Domu za stara i iznemogla lica u iznosu od 10.000 KM, a opština Centar finansiraće i sanaciju lokalnog puta prema Zaimovom dolu kod sela Poratak. Radi se o lokalitetu na kojem je ratni komandant 1. drinske brigade i 14. divizije Armije RBiH postrojio prvu organizovanu jedinicu na ovom prostoru.

- Mi imamo kontinuitet pružanja pomoći lokalnim zajednicama koje su u stanju neke od potreba o kojima danas razgovaramo, prije svega, u sferi socijalnih pitanja, zdravstvenih problema i problema povratničke populacije koju zdušno podržavamo. Ja sam danas u pratnji potpredsjednice FBiH, da imamo zajedničku misiju obilaska Goražda, Foče i Ustikoline i čini mi se da ćemo danas biti jako korisni, prije svega, za povratničku populaciju. Dva projekta koja su zanimljiva za Goražde, koja posebno treba da naglasim, je da smo u saradnji sa gradonačelnikom donijeli odluku da općina Centar treba da podrži sufinansiranje puta prema Zaimovom dolu, velikom heroju BiH - rekao je Ajnadžić.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća izrazila je zahvalnost gostima na podršci.

- Ono što je meni bitnije jeste posjeta sa najvišeg nivoa FBiH, od strane potpredsjednice FBiH gospođe Melike, kao i gospodina Ajnadžića, koji su danas sagledali svu ovu situaciju u BPK, identificirali koje su to potrebe našeg kantona i u okvirima svojih mogućnosti i nadležnosti, oni su nama obećali podršku - kazala je Obuća.

Razgovaralo se i o projektu uspostave dijaliznog centra u Goraždu i drugim projektima u ovom dijelu BiH.