Kompletna dionica duga je 36,5 kilometara, a cijena izgradnje je 88,96 miliona maraka, rečeno je Feni iz Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH.

Magistrala Neum – Stolac podijeljena je na sedam lotova od kojih je većina završena.

U toku su radovi na preostalih desetak kilometara prometnice, a radi se o poddionicama Hutovo – Cerovica dužine 5 kilometara i poddionici Cerovica – Stolovi dužine 4,95 kilometara.

Izgradnjom ove moderne prometnice riješit će se problem prometne povezanosti obale Jadranskog mora i područja Neuma s ostatkom Hercegovačko-neretvanske županije, a time i cijele BiH.