- Kada smo pokrenuli Facebook grupu u koju je bio cilj okupiti 8.372 člana, taj broj je ubrzo premašen. Potpisali smo online peticiju da žrtve genocida dobiju svoju ulicu u Lukavcu i predali Općinskom vijeću. Dio jedne ulice je po odluci Općinskog vijeća dobio naziv Žrtava genocida u Srebrenici - izjavio je začetnik ideje Samir Gabeljić. 

Prošle godine općina je odlučila da se uključi u projekt te podržala izgradnju spomen-obilježja i platoa koji će moći koristiti svi građani Lukavca, a koji će podsjećati na ono što se desilo narodu Srebrenice u julu 1995. godine. 

Izgradnja i uređenje spomen-obilježja i platoa koštala je 130 hiljada konvertibilnih maraka. Polovinu novca izdvojila je Općina, a drugu polovinu Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, te Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. 

Na dan otvaranja bit će održana rekreativna biciklistička vožnja od Općine do ulice Žrtava genocida u Srebrenici od 18 sati, a sat kasnije i otvaranje spomen-obilježja koje će pričati historiju Srebrenice u budućnosti.