Također je data prethodna saglasnost za imenovanje Vahida Alađuza i Aldijane Birdžo za članove Nadzornog odbora, u ime državnog kapitala, na period od četiri godine.

Vlada FBiH za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje Vlada FBiH je, na period od četiri godine, imenovala Helenu Lončar. U Upravni odbor imenovani su Amir Šabačkić (predsjednik), Jasna Agić, Edin Idrizović, Dženan Redžo, Krešimir Sarić, Branimir Skoko i Vitomir Ćošković (članovi).

U Upravni odbor Hitnog projekta za COVID-19 (IBRD 9097 BA) Federalna vlada je, na period od dvije godine, imenovala Marinu Bera, Džanu Kilić i Samira Bakića. Upravni odbor će nadgledati provedbu projekta prema kvartalnim ili polugodišnjim izvještajima koje će mu dostavljati Federalno ministarstvo zdravstva.

Vlada FBiH donijela je Rješenje o ponovnom imenovanju Elfade Gutić, Siniše Jeftića i Pere Matijevića za članove Odbora državne službe za žalbe na period od četiri godine.

Vlada je razriješila dužnosti vršioce dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Federalne novinske agencije. Istovremeno je imenovan Upravni odbor ove javne ustanove, na period od četiri godine, u sastavu Marija Medić Bošnjak (predsjednik), Amir Kadribegović, Aida Birno, Husein Orahovac i Dejan Jazvić (članovi).

Danas je izmijenjeno Rješenje o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH, čime je u ovo tijelo imenovan Damir Šapina. Ujedno je ovim rješenjem Tim zadužen da za Vladu FBiH pripremi Prijedlog akcionog plana za borbu protiv korupcije za period od 2021. do donošenja nove Strategije za borbu protiv korupcije u FBiH, kao i da nakon usvajanja prati provedbi ovog akcionog plana, te učestvuje u svim aktivnostima koje se odnose na saradnju sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Vlada FBiH je razriješila dužnosti Nadzorni odbor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, zbog isteka mandata. Istovremeno su Maida Bešo (predsjednica), Haris Mujanović i Vlatka Martinović (članovi) imenovani u ovaj nadzorni odbor, na period od četiri godine.