Ljevaković je u današnjoj hutbi govorio o obavezi zahvalnosti na blagodati imetka izvršavanjem obaveza zekata i sadekatul-fitra, koje se u islamskom učenju označavaju kao imovinski ibadet/dužnost.

- Ovo je četvrta džuma u mubarek mjesecu ramazanu, mjesecu Allahove milosti i oprosta, mjesecu Kur'ana, posta, odricanja i strpljivosti, mjesecu najintenzivnije borbe protiv vlastitih slabosti, strasti i poriva, samoobračuna i preispitivanja, mjesecu solidarnosti i saosjećanja sa slabima, nemoćnima i gladnima, mjesecu promicanja porodičnih vrijednosti i brige za Zajednicu. Blagoslovljeno ramazansko vrijeme nudi nam brojne mogućnosti i prilike da zaslužimo Njegovu milost i oprost - rekao je Ljevaković.

Kako je kazao, natjecanje u dobru obuhvata sva polja dobročinstva, uključujući obavezne i dobrovoljne ibadete/obrede i dobra djela općenito.

- Mjesec ramazan je vremenski okvir za izvršavanje svih ovih temeljnih dužnosti izuzev obreda hadža. U današnjoj hutbi govorit ćemo o obavezi zahvalnosti na blagodati imetka izvršavanjem obaveza zekata i sadekatul-fitra, koje se u islamskom učenju označavaju kao imovinski ibadet/dužnost. Naša je praksa da se obaveza izdvajanja zekata izvršava u ramazanu, što je svakako najbolje vrijeme za to, jer se farzovi izvršeni u ramazanu višestruko vrednuju, kako se navodi u hadisu, a obaveza sadekatul-fitra izvršava se isključivo tokom mjeseca ramazana, odnosno prije klanjanja Bajram-namaza - pojasnio je Ljevaković.

Zekat, kao što je općepoznato, podsjetio je, jedan je od uvjeta kojima se iskazuje i potvrđuje pripadnost islamu i muslimanskoj zajednici.

- Glavni smisao ustanove zekata jeste iskazivanje zahvalnosti Stvoritelju na blagodati imetka putem izdvajanja zekata na određene vrste imovine. Ibadetom zekata duša se čisti od pokuđenih osobina škrtosti, sebičnosti i pohlepe za prolaznim dunjalučkim dobrima, a imovina se njime čisti, štiti i uvećava - kazao je Ljevaković.

Prema njegovim riječima, ibadet zekata podrazumijeva dvije obaveze: jedna se odnosi na izdvajanje propisanog iznosa iz imovine koja dostiže iznos nisaba, a druga obaveza je da se ta imovina stavi na raspolaganje organiziranoj zajednici muslimana, putem Bejtul-mala, čiji čelnici (ulul-emr) imaju obavezu da prikupljena sredstva raspodjele korisnicima definiranim jasnim kur’anskim tekstom, sukladno prioritetima zajednice.

- Od momenta propisivanja ovog farza bilo je jasno da je to obaveza i pravo zajednice, o čemu nije bilo dvojbe u prvoj generaciji muslimanima. Jasno je da vjernici imaju obavezu da svoj zekat predaju prikupljačima ovlaštenim od islamske vlasti, jer, u protivnom, kur'anska obaveza i zapovijest o organiziranom prikupljanju i raspodjeli zekata ne bi bila izvršena - rekao je Ljevaković.

Podsjetio je i da na važnost i obaveznost prikupljanja zekata u Bejtul-mal ukazuje primjer prvog halife hazreti Ebu Bekra, koji je odbacio kvaziargumente i tvrdnje nekih pojedinaca, nakon smrti Allahovog Poslanika, a.s., da će se držati obaveze klanjanja namaza, ali ne i obaveze izdvajanja zekata u Bejtul-mal, jer je ta obaveza bila vezana za Poslanika, a.s., te da se, prema njihovim tvrdnjama, ne odnosi na halife poslije njega.

- Hazreti Ebu Bekr je jasno istakao svoju odlučnost da će nastaviti praksu Vjerovjesnika a.s.: 'Tako mi Allaha, boriću se protiv onoga ko pravi razliku između namaza i zekata. Borit ću se protiv svakog ko odbije izdvajanje zekata u Bejtul-mal koje je činio u vrijeme Poslanika'. Treba napomenuti da se argumenti koji govore o šerijatskoj utemeljenosti organiziranog prikupljanja zekata izravno odnose na ustanovu zekata, ali se isti propis, na temelju analogije (kijas) i općeg interesa (masleha amme), primjenjuje i na sadekatul-fitr, što je kod nas prihvaćeno i potvrđeno fetvom nadležnih organa Islamske zajednice, budući da su korisnici sadekatul-fitra, prema tumačenju učenjaka našeg mezheba, isti kao i korisnici zekata - pojasnio je Ljevaković.

Prema njegovim riječima, to znači da se korisnici sadekatul-fitra ne reduciraju samo na kategoriju socijalne potrebe, već se usmjeravaju i za kategorije "vel-amiline alejha", "vel-muellefeti kulubuhum" i "fi sebilillah", tj. različite vjerske aktivnosti čiji je cilj promoviranje islama i njegovih vrijednosti.

- Izdvajajući zekat i sadekatul-fitr u Bejtul-mal, vjernici izvršavaju svoju obavezu potvrđujući time odanost vjeri i zajednici, a nadležni organi Islamske zajednice preuzimaju odgovornost za raspodjelu prikupljenih sredstava na način kako je to Kur’an časni definirao. Nadamo se da će vjernici i ove godine, kao što su to činili prethodnih godina, izvršiti svoje imovinske ibadete na propisani način, moleći Allaha, dž.š., da ih nagradi svojom neizmjernom nagradom - poručio je Ljevaković.