Kako navode, on je svojim ponašanjem ostvario potencijalnu mogućnost ugrožavanja epidemiološke situacije, odnosno potencijalno ugrozio zdravlje svojih pacijenata i zdravlje svojih kolega.

- Svojim činom narušio je principe Kodeksa medicinske etike i deontologije, te će Ljekarska komora Kantona Sarajevo pokrenuti odgovarajući postupak - naveli su iz Ljekarske komore KS.