Sarajlije godinama dišu zagađen zrak, koji ostavlja velike posljedice na zdravlje ljudi.

Na udaru je svo stanovništvo, a prema riječima ljekara, aerozagađenje najveće posljedice ostavlja na disajni i kardiovaskularni sistem.

U cilju preveniranja akutnih i hroničnih bolesti, koje nastaju kao posljedica udisanja zagađenih čestica, ljekari stanovništvu savjetuju:

- Smanjiti kretanje na otvorenom, naročito u jutarnjim i večernjim satima, sve do pojave padavina ili jakog vjetra koji će omogućiti bolji kvalitet zraka.

- Hroničnim bolesnicima, ali i zdravim osobama, naročito djeci, preporučuje se da što više vremena provode na svježem zraku i sredinama sa niskim nivoom aerozagađenja.

-. Dok traju epizode velikog zagađenja zraka, poseban doprinos očuvanju zdravlja predstavlja odlazak na obližnje planine svakog vikenda.

- Naročito je važno da hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i trudnice ne borave u zadimljenim i neventiliranim prostorijama.

- Također se ne preporučuju vježbe i trčanje na otvorenom jer se na taj način, zbog dubokog disanja, veće količine zračnih polutanata unose u pluća.

- Smanjiti konzumiranje cigareta u zatvorenim prostorijama i korištenje čvrstog goriva, pogotovo uglja koji ima loš kvalitet.

- Pri boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu zaštitnih maski ili priručnih sredstava (šal, maramica i sl.) kako bi se bar djelimično ublažio štetni utjecaj većih lebdećih čestica i čađi.

- Smanjiti korištenje privatnih automobila te koristiti sredstva javnog gradskog prijevoza koji ne zagađuju okolinu (trolejbusi i tramvaji).