Pomoćnik direktora Udruženje "HO Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus" Elmedin Škrebo kazao je da je to ustaljena praksa dolaska ljekara u Potočare, naglašavajući da ljekari iz Sarajeva i Tuzle drage volje dolaze kako bi pomogli povratnicima.

- Organizujemo različite vrste specijalističkih pregleda za stanovnike Podrinja. Ljekari na naš poziv dolaze i besplatno pružaju svoje ljekarske usluge. Ovisno o potrebi za ljekarsku pomoć uključuju druge kolege čija je specijalnost potrebna stanovnicima. Svi koji imaju potrebu za pregled su dobrodošli i nastojat ćemo svima da izađemo u susret - kazao je Škrebo.

On ističe da je u planu otvaranje ambulante porodične medicine u kompleksu "Doma za stara lica" u Potočarima.

- Procedura je u toku, trebamo prijaviti jednog ljekara u stalni radni odnos, a u pregovorima smo s određenim kandidatima - potcrtao je Škrebo.

Prethodni vikend grupa ljekara iz Tuzle je pružila potrebnu ljekarsku pomoć stanovnicima u Potočarima.