Najviše su na udaru manji gradovi i općine, kao i naselja oko većih gradova. Iz Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije tog kantona ističu kako će se navedeno ponajviše odraziti na područne ambulante, gdje već sada postoje određeni problemi u funkcioniranju.

Teško je, navode iz Ljekarske komore USK, imati preciznu i tačnu evidenciju o tome koliki broj ljekara je do sada napustio ovaj kanton i posao započeo negdje drugdje unutar BiH ili inostranstvu.

 - Ljekari koji odlaze iz našeg kantona na rad negdje drugo, trebali bi da u Komori zatraže brisanje iz evidencije. Međutim, ne rade to svi ljekari. Neki se jave nakon godinu ili dvije kada im zdravstvene ustanove u kojima trenutno rade zatraže dokument o ponašanju ljekara tokom njegovog rada ovdje u kantonu. Mi tek tada saznamo da je ljekar otišao i da više ne radi ovdje -  kažu u Komori.

Podatak da je u 2022. godini samo iz Doma zdravlja Velika Kladuša otišlo šest ljekara, nekoliko specijalista anesteziologa iz Kantonalne bolnice u Bihaću na rad u druge zdravstvene ustanove u BiH, djeluje zabrinjavajuće. Iz Ljekarske komore USK navode i kako će u naredne četiri godine ukupno 37 ljekara u penziju.

- Mi smo prošle godine Vladi USK predlagali da se potpiše jedan akcioni plan kojim bi se zadržali ljekari u našem kantonu. Iako je bilo nekih usmenih naznaka da će to biti realizirano, na kraju se ipak nije desilo. Onda smo predložili da se taj akcioni plan ubaci u kolektivni ugovor oko kojeg se trenutno pregovara, i to je odbijeno - kaže dr. Amir Rekić, predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije USK.

Dodao je kako se čini da u Vladi USK nema nekog interesa da se u tom pravcu djeluje ili dovoljno ne prepoznaju ozbiljnost ovog problema. Tako će ljekari i dalje nastaviti da odlaze iz ovog dijela BiH, a razlog toga su neadekvatne plaće i neadekvatni kolektivni ugovori.

Prema službenoj evidenciji Ljekarske komore USK, tokom 2020. godine ukupno je 14 ljekara ispisano iz Registra liječnika, 2021. godine iz Registra je ispisano 17 ljekara, a u 2022. godini ukupno 15. Već je jedan ljekar podnio zahtjev za ispis iz Registra od početka 2023. godine, potvrdili su Feni u Ljekarskoj komori USK.

Prema izvještaju o radu Doma zdravlja Bihać, najveća fluktuacija u 2021. godini bila je kod srednjeg medicinskog kadra kada je tu zdravstvenu ustanovu napustilo 19 medicinskih tehničara. U isto vrijeme, ustanovu su napustila četiri ljekara od kojih je jedan otišao u penziju.

Kada je u pitanju Dom zdravlja Bužim, u izvještaju o radu za 2021. godinu navodi se da je ta zdravstvena ustanova ostala bez pet ljekara. Problem također predstavlja i prosjek starosti zaposlenika, kako je navedeno u izvještaju, koji iznosi 49 godina zbog čega ta zdravstvena ustanova ima poteškoća u funkcioniranju i sve češća odsustvovanja sa posla zbog bolesti.

- Uskoro ćemo doći u situaciju da nećemo imati dovoljno specijalista, da nam sve terenske ambulante i domovi zdravlja u manjim mjestima kao što su Bosanski Petrovac i Bužim neće biti adekvatno popunjene stručnim kadrom, te da će to stanovništvo tamo, najviše ispaštati - upozorava dr. Rekić.

Što se tiče Doma zdravlja Bosanski Petrovac, situacija je mnogo alarmantnija nego u ostalim gradovima USK. Prema izvještaju za 2021. godinu, u toj zdravstvenoj ustanovi bilo je zaposleno ukupno pet ljekara, jedan stomatolog i 13 medicinskih tehničara sa srednjom školskom spremom.