Sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neutemeljenu tužbu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalna uprava policije kojom je traženo da se poništi Rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH zaključivši da je Agencija postupila ispravno.

Naime, policijski službenik zaposlen u Federalnoj upravi policije obratio se Agenciji s prigovorom protiv FUP-a i JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo radi obrade ličnih podataka o zdravstvenom stanju, a u vezi s činjenicom da su mu obrađene dijagnoze oboljenja radi kojih je bio privremeno spriječen za rad što je rezultiralo upućivanjem na ocjenu zdravstvene sposobnosti.

- Utvrdivši povredu Zakona o zaštiti ličnih podataka, Agencija je rješenjem zabranila FUP-u da povodom privremene spriječenosti za rad zaposlenika, od zdravstvenih ustanova zahtijeva i prikuplja podatke koji sadrže opis medicinske dijagnoze, vrste, načine i razdoblja privremenih medicinskih usluga, da uništi zdravstvene podatke podnositelja prigovora, te da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja pismeno obavijesti Agenciju o provedenim mjerama naloženim od strane Agencije. Također, Agencija je zabranila Javnoj ustanovi Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, da povodom privremene spriječenosti za rad pacijenata, njihovim poslodavcima dostavlja podatke koji sadrže opis dijagnoza, vrste, način i razdoblje pruženih medicinskih usluga - navodi se u saopćenju Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Protiv ovog rješenja FUP je blagovremen podnio tužbu kojom je pokrenut upravni spor radi navodne pogrešne primjene materijalnog prava, te nepotpunog i pogrešnog utvrđenog činjeničnog stanja.

- Sud je ispitao pravilnost i zakonitost osporenog rješenja, te u presudi zauzeo stavove da je odluka Agencije pravilna i zakonita, te da je Agencija postupila u skladu sa vlastitim nadležnostima. Naime, Federalna uprava policije, kao poslodavac, može prikupljati podatke o zdravstvenom stanju samo ako je takva obrada potrebna za izvršavanje obaveza ili posebnih prava kontrolora iz oblasti radnog prava u mjeri u kojoj je kontrolor ovlašten Zakonom. U konkretnom slučaju, za ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, nisu bili potrebni podaci sa opisom dijagnoza, vrstama i vremenskom trajanju pruženih medicinskih usluga podnositelju prigovora, jer za obradu takvih podataka poslodavac nije zakonom ovlašten - stoji u saopćenju.