- Kada se poredi stanje sa prethodnim godinama, najveća promjena desila se kod blokiranih računa kojih je u sedam mjeseci 2021. godine već 5.570, dok je za cijelu 2020. godinu broj blokiranih računa bio 3.935 – kazao je Saša Lemez iz Odjeljenja za platne sisteme Centralne banke BiH.

Lemez je naglasio da je u 2019. godini blokirano 4.975 računa, a do 2021. godine taj broj iznosio je 84.388.

Na edukaciji za novinare o ulozi i značaju platnih sistema i registara u Centralnoj banci, Lemez je naveo da registre Banke čine Jedinstveni registar transakcijskih računa pravnih lica, Centralni registar kredita za pravna, kao i Centralni registar kredita za fizička lica.

Osvrćući se na Centralni registar kredita, on je rekao da je 2020. godine broj odobrenih zaduženja kod fizičkih lica iznosio 961.321, što je pad u odnosu na prethodnu godinu, te dodao da se stanje u ovoj već popravilo, tako da je odobreno 826.314 zaduženja.

Kada je riječ o pravnim licima, Lemez je naveo da je u 2021. godini odobreno 35.124 zaduženja, u ukupnom iznosu od oko 6,5 milijardi maraka.