Ministarstvo finansija i trezora BiH donijelo je instrukciju o raspodjeli raspoloživih novčanih sredstava sukcesije.

Njom se utvrđuje pripadajući iznos i raspodjela raspoloživih novčanih sredstava koja se nalaze na računu Ministarstva finansija i trezora BiH, a koje je Bosna i Hercegovina dobila po Aneksu "C" Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Raspoloživa sredstva su uplaćena 2. oktobra i 26. septembra ove godine i godine i nalaze se na računu: Sredstva sukcesije - Ministarstvo finansija i trezora BiH - Narodna banka bivše SFRJ - Aneks C, u iznosu od 78.851,81 dolara, 508.756,76 eura i 958.012,46 britanskih funti.

Raspodjela sredstava vrši se na osnovu Zakona o raspodjeli, namjeni i korištenju finansijskih sredstava dobijenih po Aneksu "C" Sporazuma o pitanjima sukcesije, kojim je utvrđeno da se raspoloživa sredstva dijele primjenom sljedećih procenata i to: za institucije BiH 10 posto, za Brčko Distrikt 3 posto, za Federaciju BiH 58 posto i za Republiku Srpsku 29 posto.

Transfere sredstava vrši Ministarstvo finansija i trezora BiH.