Prethodna prodaja od 16. oktobra 2019. godine je propala jer tadašnji kupac Capital Holding nije uplatio niti jednu ratu u zakonski određenom roku. Prodajna cijena objekta bila je 10,3 miliona KM.

- Što se tiče prodaje Doma penzionera Nedžarići, mi smo od Vlade Federacije BiH zatražili saglasnost za ponovni postupak prodaje po početnoj cijeni od 10.364.140,00 KM. Odluka o saglasnosti još nam nije dostavljena, ali vjerujemo da će uskoro biti. Prodaja će se izvršiti pribavljanjem ponuda putem zatvorenih koverti, a postupak će provesti Agencija za privatizaciju Federacije BiH - rekao nam je Tomislav Kvesić, portparol Federalnog zavoda PIO.

Federalni zavod pokušava godinama prodati Dom penzionera. Nakon propale posljednje prodaje zainteresovan za kupovinu je bio bh. biznismen Nermin Hubić koji je za objekat s pripadajućem zemljištem ponudio 14 miliona KM, ali da se ide na direktnu pogodbu. Takva ponuda nije prihvaćena u Zavodu PIO, čiji je Upravni odbor donio odluku o aukcijskoj prodaji Doma penzionera Nedžarići.