VEZANI TEKST - Marić upitao Delića: Jeste li Vi ministar ili skretničar

Donošenjem novog Zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju, ova agencija će zauzeti centralno mjesto u Kantonu Sarajevo na kojem će potencijalni i postojeći, domaći i strani investitori tražiti sve informacije vezane za poslovno okruženje, konkurentske prednosti i investicione mogućnosti, te podršku prilikom realizacije ulaganja, ali i za postinvesticionu podršku.

Današnjim usvajanjem ovog zakona kojim su dosadašnjoj Kantonalnoj agenciji za privatizaciju dodate nadležnosti i poslovi vezani za privlačenje investicija, te nadležnosti za koordinaciju i korištenje sredstava EU fondova. Ovim zakonom mijenja se i naziv Agencije, pa će ona zvanično biti Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju.

- Smatrali smo da dodatnim djelatnostima možemo unaprijediti rad ove agencije, ali i unaprijediti poslovni ambijent i dovesti kvalitetne investicije koje će otvoriti nova, konkurentna radna mjesta, te recipročno tome i utjecati na cjelokupan rast životnog standarda stanovnika našeg kantona. Cilj nam je da budemo jedan od rijetkih nivoa vlasti koji će obezbijediti zvanični kanal koji će buduće investitore povezati s institucijama vlasti, javnom upravo

VEZANI TEKST - Zastupnica Hasagić ministru Deliću: Nadam se da ste podnijeli krivične prijave, više je nas kod vas

Dodao je i da će se uspostavljanjem „One stop shop“ šaltera u okviru ove Agencije utjecati i na poboljšanje našeg ugleda kod potencijalnih investitora, kako domaćih, tako i stranih, posebno zbog činjenice da su mnogi investitori u proteklom periodu teško uspjevali realizirati investicije zbog niza posrednika koji su bili uključivani u navedeni proces.

- U okviru svoje djelatnosti iz oblasti podrške privlačenju investicija, Agencija će biti i na raspolaganju Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima kao podrška na privlačenju i podsticanju domaćih i stranih ulaganja za domaće i strane ulagače u Kantonu, ali i u koordinaciji institucija kantonalnog i lokalnog nivoa s institucijama federalnog i nivoa države Bosne i Hercegovine u oblasti domaćih i stranih ulaganja, a u vezi sa privlačenjem, pomaganjem i podsticanjem istih - pojasnio je ministar Delić.