- Nije riječ ni o kakvom crkvenom poslanju i primjerenom činodejstvu katoličke crkve već ciljanoj i osmišljenoj političkoj provokaciji najvišeg ranga prema Sarajevu i  Bosni i Hercegovini. Nepojmljiv gest za civiliziranu i antifašističku Evropu treba da postane standard za Sarajevo i BiH. Onih koji su upravo najveće žrtve nacizma i neofašizma i u Drugom svjetskom i posljednjem ratu protiv BiH. Nepriznavanje udruženog zločinačkog poduhvata i genocida, kao otklanjanja njihovih posljedica, ovim gestom se želi legitimizarati i legalizirati. Podmećući 'kukavičije jaje' komunizma želi se reafirmirati istorijski revizionizam radi sadašnje političke zloupotrebe i  prikriti nacistički i kolaboracionistički karakter vojski, ne samo NDH, odgovornih i za stradanje nevinih civila koje su predvodili na Bleiburgu. Tim prije što komemorativne mise nisu nikada održavane nevinim žrtvama njihovih zlodjela ne samo u Jasenovcu već i diljem Bosne i Hercegovine - navodi se u saopćenju.

Krug 99, istovremeno, ističe kako je BiH, nominalno, antifašistička država, kao i faktički, po ustavu Republike BiH čije odredbe nisu nikada stavljene van snage.

Stoga, Krug 99 smatra da "nadležni državni organi moraju poduzeti mjere u sprečavanju događaja koji može izazvati teške posljedice po javni red i mir u glavnom gradu Sarajevu i BiH. Prvi korak u tom pravcu treba biti smjena potpredsjednice VSTV-a Ružice Jukić, koja se u suštini izjasnila da ne prihvata takvo određenje države BiH".

- Pozivamo uzoritog kardinala Vinka Puljića i Biskupsku konferenciju BiH da još jednom preispitaju namjeru održavanja komemorativne mise u Sarajevu. U protivnom, moraju prihvatiti sve pravne i političke posljedice koje ovim činom mogu biti izazvane, a posebno na ugrožavanje javnog reda i mira - navodi se u saopćenju.

Krug 99 poziva i Islamsku zajednicu u BiH da se jasno odredi prema Islamskoj zajednici u Hrvatskoj oko namjere učenja dove ovim povodom.

- Krug 99 će po potrebi održati vanrednu sesiju i pozvati političke stranke na državotvorno jedinstvo, bez zbunjujućeg strančarenja i 'lova na ljudske duše', a sve ljude dobre volje na primjerenu protestnu šetnju. Posebno ćemo pozvati nasljednike  žrtava nacifašizma i jednog i drugog rata, na suzdržanost i dostojanstvo - navodi se.

Kako je nadalje najavljeno, Krug 99 će uputiti pismo razumijevanja papi Franji, koji je uvijek imao senzibilitet prema Sarajevu i Bosni i Hercegovini...