Ukoliko se to ne desi, sindikati će, kako nam je kazao Sadiković, u narednom periodu podnijeti tužbu protiv odgovornih osoba, a to je menadžment JU Dom zdravlja KS, koji je imenovao komisiju za izradu Pravilnika o radu.

Ugrožena prava radnika

Nakon potpisivanja tri kolektivna ugovora u zdravstvu na nivou KS 28. aprila prošle godine, trebali su se izraditi pravilnici o radu ustanova u koje su trebali biti uvršteni najpovoljniji uvjeti koji su dati ugovorima.

U julu prošle godine počela je izrada Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta za domove zdravlja u KS.

Održano je pet sastanaka radnog tima, a na tri, prema riječima Sadikovića, učestvovali su i predstavnici spomenuta dva sindikata.

Senad Sadiković

- Smatramo, i stojim iza toga, da nije bilo moguće, nakon samo pet održanih sastanaka, izraditi pravilnik koji broji oko 400 stranica. Najbolja potvrda toga je podatak da je Sindikalna organizacija imala više od 120 stranica primjedbi na pravilnik na koje su ukazali. No menadžment se oglušio - ističe Sadiković.

Gotov Pravilnik menadžment Doma zdravlja KS potom je poslao Ministarstvu zdravstva KS na saglasnost za njegovu primjenu koju su, dodaje Sadiković, i dobili.

Ministarstvo zdravstva KS dalo je saglasnost na ovaj Pravilnik iako je Osnovna Sindikalna Jedinica JUDZKS dva puta dostavila Ministarstvu i bivšem premijeru Edinu Forti primjedbe na proceduralne i tehničke greške za vrijeme njegovog donošenja od imenovane komisije.

Nakon toga Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Doma zdravlja 5. decembra prošle godine i od tada je u primjeni.

- I poslije toga, u više navrata ukazivali smo menadžmentu Doma zdravlja da Pravilnik nije dobar i da krši prava radnika. Međutim, menadžment na to nije obraćao pažnju, pa je sa radnicima počelo potpisivanje ugovora u radu na osnovu sistematizacije koja je sačinjena - objašnjava Sadiković.

Kako su raspisivani interni konkursi

VEZANI TEKST - Dom zdravlja KS nabavio uniforme, radnici poručili: U njima izgledamo kao robijaši, žene moraju hodati kao gejše

Glavni i osnovni problem, na koji su sindikati ukazivali, interni su konkursi koji su raspisivani za radna mjesta koja su već bila popunjena.

Naime, prema riječima Sadikovića, menadžment Doma zdravlja KS raspisivao je interne konkurse na osnovu nove sistematizacije za radna mjesta na kojima su već radili članovi njihovih sindikata, čime su dodaje, opisom posla i koeficijentom, umanjivana njihova prava.

- Mi smo, nakon svega, pokrenuli donošenje privremene mjere na postojeći Pravilnik. Sve potrebno dostavili smo advokatskoj kancelariji koja nas zastupa. Nama je najvažnije da Dom zdravlja KS dobije adekvatan Pravilnik, da budu zadovoljni i uposlenici i menadžment. To znači poništavanje postojećeg Pravilnika i njegovo stavljanje van snage, ponovno formiranje komisije o izradi novog dokumenta kojim bi bili zadovoljni svi - zaključio je Sadiković.