Jutros oko četiri sata u ulici Danijela Ozme u Sarajevu obrušilo se stablo na parkirani automobil, a oštećeni su i drugi automobili koji su bili parkirani u blizini.

- Dio krošnje starog javora, visokog nekoliko desetaka metara obrušio se u toku noći u dvorište stambene zgrade, a prilikom pada oštećeni su i automobili parkirani u neposrednoj blizini stabla. Na poziv Kantonalnog štaba civilne zaštite odmah je reagirala Parkova jedinica za njegu i zaštitu stabala, koja u ovakvim situacijama djeluje pri Civilnoj zaštiti KS. Već u četiri sata bili su s motornim pilama i auto korpom na terenu, orezali i uklonili ogromne dijelove obrušene krošnje i sa stabla uklonili oštećeni dio – kazali su iz KJKP Park.

Ističu također da za stablo javora ranije nije bilo izdato rješenje općinske komisije za njegovo orezivanje ili uklanjanje, stanari obližnjih zgrada danas će podnijeti zahtjev Općini za izdavanje rješenja, kako bi Parkova ekipa orezala i preostali dio krošnje javora, odnosno izvršila njegovu dekaptažu.

- Nakon te intervencije Parkova ekipa produžila je na drugu lokaciju, odnosno nastavila je redovne radove na orezivanje rizičnih i velikih stabla platana u Butmirskoj cesti. U toj ulici već desetak dana radnici Parka specijalizovani za ove poslove vrše orezivanje starih i rizičnih grana nekoliko desetina godina starih stabala, a cjelokupan posao radi se po odobrenju, odnosno rješenju Općine Ilidža – kazali su iz Parka.

Cjelokupan posao zbog s obzirom na visinu stabala vrši se iz krana auto korpe i pomoću sajli.

- Već su završene oko dvije trećine posla. Sutra će ova ekipa preduzeća zajedno s mehanizacijom započeti orezivanje i oblikovanje krošnji stabala platana u drvoredu u ulici Hrasnička cesta. Riječ je o nekoliko desetaka platana u drvoredu uz saobraćajnicu, a vršit će se orezivanje starih grana, oblikovanje i orezivanje krošnji, te podizanje nivoa samih krošnji – zaključuju iz Parka.