Krnjić: Uplata doprinosa veća za 6,5 posto, deficit smanjen za oko 130 miliona KM

objavljeno: 02.07.2018. u 07:56

Vidljiv ekonomski oporavak u Federaciji BiH koji se, između ostalog, ogleda u povećanju broja zaposlenih, finansijskoj disciplini, efektivnijoj primjeni poreznih zakona, reflektira se i na stanje u Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja, potvrdio nam je Zijad Krnjić, direktor Zavoda.

U razgovoru za Faktor Krnjić iznosi da je prvih šest mjeseci ove godine uplata doprinosa veća za 6,5 posto u odnosu na isti period prošle godine. Ukazuje da je, primjera radi, deficit Zavoda u četvrtom kvartalu 2016. godine iznosio 225 miliona KM, a da je, zaključno sa 30. junom, oko 97 miliona KM.

I pored povećanja rashoda, smanjuje se defit

Uzimajući u obzir poboljšanje situacije sa uplatom dorinosa, novinama koje je donio novi Zakon o PIO-u, povećanju penzija u ovoj godini, Krnjić poručuje penzionerima da mogu očekivati da će se nastaviti trend poboljšanja penzija.

- Otprilike za 6,5 posto doprinosi su bolji za prvih šest mjeseci ove godine, nego lani, a što je bolje i od plana. Naime, planirano je bilo da uplate doprinosa u ovoj godini budu veće u odnosu na prošlu četiri posto, a mi smo prebacili šest posto. To je naravno zahvaljujući ekonomskom oporavku koji je vidljiv u Federaciji i kroz povećan broj zaposlenih i kroz povećanje prosječnih plaća i oporezivog dijela plaća. I naravno, finansijskom disciplinom, efektivnijom primjenom poreznih zakona - govori nam Krnjić.

Dodaje da, iako su u prošloj godini imali povećanje broja penzionera, povećane rashode za penzije, da se sve to uspješno pokriva i pri tome smanjuje deficit.

- Naime, deficit je najveći bio u četvrtom kvartalu 2016. godine oko 225 miliona KM, a sada sa 30. junom bit će oko 95, odnosno, 97 miliona KM, iako su rashodi u međuvremenu rasli. Prošle godine imali smo povećanje broja penzionera, ove godine vanredno povećanje. Svi ti rashodi su pokriveni realnim prihodima i još je smanjen deficit za otprilike 130 miliona KM - govori Krnjić.

Podsjeća kako su na temelju novog Zakona o PIO-u uradili praktično tri povećanja penzija.

- Najprije smo primijenili jedan, da tako kažem, rijedak postupak u okviru kojeg smo povećali penzije za deset i pet posto penzionerima koji su bili oštećeni ranijim zakonskim propisima. I time je bilo obuhvaćeno 108 hiljada penzionera. Uslijedilo je aprilsko usklađivanje penzija za 3,5 posto. I to je predviđeno novim zakonom, tako da je ukupno nekim penzionerima koji su bili najpogođeniji, penzija uvećana i za čak 14 posto. I na kraju, u trećem koraku, minimalna penzija, koja je također jedan socijalni problem, ponovo je povećana za 3,1 posto - podsjeća Krnjić.

Kaže kako je sada minimalna penzija praktično viša za nekih 7,5 do osam posto.

Nastavlja se trend poboljšanja

- Naravno, još su penzije male, ali je osigurano da ne mogu ubuduće nikako realno biti ugrožene, dakle, smanjivane. A otvorena je mogućnost da se i dalje poboljšavaju i ja vjerujem da ćemo mi tu mogućnost iskoristiti odmah iza Nove godine. Tako da penzioneri mogu očekivati da će se nastaviti trend poboljšanja penzija - poručio je Krnjić.

Podsjećamo, najniža penzija do početka primjene novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji je iznosila 326 KM. Primjenom zakona najprije je povećana na 337 KM, a potom na 348 KM. Prosječna penzija iznosi 401 KM, zagarantirana je 450 KM, a najviša je 2.174 KM.

Sada je za mjesečnu isplatu penzija potrebno osigurati 177 miliona KM.

VEZANI TEKST - Kako su se vlade FBiH odnosile prema penzionerima: Tri povećanja penzija u godini su rekord