Oni koji su bili neborbeni sektor imaju uz imena oznaku civilne zaštite, RO (radna obaveza)...

Kod ove dopune Registra javilo se negodovanje jednog broja boraca. Pojedini navode da tako nisu zamišljali odvajanje borbenog od neborbenog sektora. Ima ih koji smatraju da je jasno trebalo navesti o kojim jedinicama se radi, recimo 102, 105, Prvoj viteškoj.... Na sve to Hamza Krkalić, predstavnik demobilisanih boraca u Radnoj grupi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja prati implementaciju Zakona o demobilisanim borcima, naglašava da dopuna Jedinstvenog registra boraca na sadašnji način je ono za šta su se borili u dosadašnjim pregovorima sa predstavnicima Vlade FBiH.

- Za sve one koji pitaju da li je to tako trebalo ili nije, moj odgovor je da jeste ovako trebalo. U dopuni registra stoji broj vojne jedinice, broj civilne zaštite, namjenska proizvodnja. Vrlo jasno piše ko je bio u radnim brigadama, logističkim bazama, Ministarstvu odbrane. Uz imena stoje brojevi, dakle broj vojne jedinice su četiri broja, recimo 5455. Ali svaka vojna jedinica, odred, je imao svoj broj zato su to različite jedinice. Ratne mjesne zajednice imaju svoj broj tipa 61/1 i tako dalje. Znači, sve je jasno definisano ovim registrom. Svi koji misle da to može drugačije, neka izvole i bore se. Mi smo se borili za to i dobili. Spekulacije nas ne zanimaju. Ova Radna grupa na čelu sa ministrom Salkom Bukvarevićem, je svoj posao odradila, ispoštovala član 51. Zakona o demobilisanim borcima - rekao nam je Krkalić.

Naglašava da je jasno napravljena razlika između borbenog i neborbenog sektora.

- Ima još toga da se unese, ažuriraju se spiskovi. Negdje oko 490.000 imena je obrađeno. Nekih 90.000 nema u startu, a koji su vođeni u prijašnjem registru. Nema recimo Dragana Čovića. Bio je u prošlom registru a sada ga nema. Problem je što kantonalna ministarstva, određena, je li to iz nekih objektivnih, subjektivnih razloga, ne znaju šta će upisati pored pojedinih imena. Šta upisati Draganu Čoviću kada je on bio direktor Sokola u Mostaru za vrijeme rata? Ne mogu mu ništa upisati, to je sada problem. Ili Jasenku Tufekčiću koji je prema prošlom registru imao više od 1.000 dana, a sada ima stotinu i nešto dana u HVO-u i radne obaveze. Dolazi na svoje ono što smo mi tražili - rekao nam je Krkalić i dodaje:

- Sada borci mogu prijavljivati ako uoče nepravilnosti. Do sada je bilo u smislu: "Svi smo bili Armija RBiH, HVO, MUP", ali sada smo rasčlanjeni. Jasno je da kantonalna ministarstva za boračka pitanja moraju ispunjavati svoje obaveze, kada je riječ o egzistenciji demobilisanih boraca mlađih od 57 godina, i ažuriranja podataka za Registar - ukazao je Krkalić.