Krkalić navodi da isplata još nije počela u Sarajevskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Hercegovačko-neretvanskom kantonu...

Ukazuje i da se Radna grupa koju je formirala Vlada FBiH već dugo nije sastala kako bi se razmatrala implementacija Zakona o demobilisanim borcima po kantonima.

Ne želimo na ulicama tražiti svoja prava 

- Posljednji sastanak Radne grupe održan je dok je bio živ federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević, a čija nas je smrt zaista šokirala. On je bio u toku svega i čisto sumnjam da će se Radna grupa više i sastati, ali to ne znači da će boračka udruženja poput našeg novoformiranog Kampa boraca stati sa traženjem da se rješavaju borački problemi. Ne želimo više na ulicama tražiti svoja prava već kroz institucije. Koliko ćemo uspjeti, vidjet ćemo - govori nam Krkalić i dodaje:

- Još jednom bih kazao kako nam je žao zbog smrti ministra Salke Bukvarevića, jer je neke dobre stvari pokrenuo, s njim se moglo razgovarati. Ostat će upisano da je za njegova mandata donesen Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, a na koji su borci čekali blizu 10 godina. Čovjek je prepustio mandat u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH kako bi se još više mogao posvetiti boračkim pitanjima. Cijenili smo ga, zajedno smo napravili iskorak u boračkim pravima, ali eto njega je smrt zaustavila.

Hamza Krkalić 

On se osvrnuo na egzistencijalne naknade za demobilisane borce mlađe od 57. godina.

- Kantonalne skupštine su trebale donijeti izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca, ali to u praksi nije učinjeno jednoobrazno. U jednim kantonima su donesene izmjene zakona, u drugim instrukcije, odluke, visina naknada je različita, kao i uvjeti za njeno dobijanje. U nekim kantonima nisu ništa ni počeli raditi na tome. Borci nas zovu sa svih strana i pitaju šta je sa isplatama! Mnogi su dobili rješenja da ispunjavaju uvjete za dobijanje naknada, ali još uvijek nisu počele isplate. Isplate još nema u Sarajevskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom kantonu. Nema još uvijek egzistencijalnih naknada ni u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Srednjobosanskom... Još jednom se pokazalo da su kantoni država u državi - ogorčen je Krkalić.

Dodaje kako će borci situaciju svakako pratiti.

Imat ćemo oko 6.000 korisnika, od toga 850 iz RS-a 

Amir Kulaglić, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona nam je potvrdio da isplata egzistencijalne novčane naknade još uvijek nije počela i da se čekaju rješenja koja im trebaju proslijediti općinske i gradske službe.

- Mi smo za egzistencijalne novčane naknade osigurali oko šest miliona KM i mislim da ćemo imati najviše boraca ispod 57 godina, njih oko 6.000, od toga 850 ih je sa područja manjeg bh entiteta RS-a. Prva rješenja očekujemo do 1. septembra, a nakon toga će uslijediti isplata - rekao nam je Kulaglić.

Fahrudin Čokalović, ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona nam je kazao da prva rješenja za isplatu egzistencijalne novčane naknade idu prema Ministarstvu finansija ZDK 15. septembra. 

- Imamo nekih 4.500 zahtjeva za egzistencijalnu novčanu naknadu. Nama je upućeno oko 3.000 zahtjeva. Nećemo čekati da svi dospiju, nego će se sa isplatom krenuti ranije - govori Čokalović.