U njoj, između ostalog, stoji:

Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da zabrane posjete bolnicama, kao i u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području kantona. Preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi na području Federacije BiH i kantona. Pod javnim skupom smatra se svako organizirano okupljanje građana koje se održava na za to prikladnom prostoru sukladno propisima o javnom okupljanju. 

Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da preskoče rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita. Preporučuje se najprije ljekara kontaktirati telefonom, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili ljekarski savjet.  

Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da u zdravstvenim ustanovama na području kantona obustave redovne specijalističko-konsultativne preglede, a  neophodne specijalističko-konsultativne preglede, obavljati po procjeni specijaliste. 

Navedene mjere, odnosno preporuke se izdaju u cilju zaštite zdravlja najranjivije populacije u zajednici, a prema dosadašnjim dostupnim podacima to su osobe starije dobi i osobe s hroničnim oboljenjima, te izbjegavanje događaja koji bi doveli do ubrzanog širenja infekcije, kao što su epidemije u zdravstvenoj ustanovi i veći javni događaji, naročito s međunarodnim učešćem.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva poziva sve građane Federacije BiH na maksimalnu odgovornost prema svom i zdravlju drugih, te da se pridržavaju svih mjera i preporuka koje izdaju nadležne zdravstvene instiitucije i ustanove. 

Najučnikovitiji način da zaštitite sebe i druge jeste da se pridržavate sljedećeg:

- Često i temeljito prati ruke sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola,
- Držite distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju i kišu ili imaju povišenu temperaturu,
- Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta rukama,
- Prilikom kašljanja ili kihanja trebate prekriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – nakon korištenja odmah baciti maramicu u kantu za otpatke i oprati ruke. 

Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, a u posljednjih 14 dana ste boravili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji ili Iranu ili bili u bliskom kontaktu s bolesnim osobama koje su došle iz ovih područja u posljednjih 14 dana, telefonom se obratite kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kako biste dobili dalje instrukcije.

- Napominjemo da na području Federacije BiH nije registriran nijedan potvrđen slučaj bolesti od koronavirusa (COVID-19), a nadležne zdravstvene službe prate situaciju i provode mjere pojačanog epidemiološkog nadzora. S obzirom na to da se situacija svakodnevno mijenja, tako će se u skladu s razvojem situacije mijenjati i mjere i preporuke. Pozivamo medije da odgovorno izvještavaju o novom koronavirusu (COVID-19) i da u skladu s mogućnostima objavljuju mjere osobne prevencije - saopćilo je Federalno ministarstvo zdravstva.

Zlatana Peršića, portparola Ministarstva zdravstva FBiH smo upitali ko čini Krizni štab FBiH za koronavirus. 

- Pema Pravilniku o kriznom štabu, čine ga federalni ministar zdravstva (Vjekoslav Mandić), svi rukovodeći službenici u Federalnom ministarstvu zdravstva, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Davor Pehar), kao i šef Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo.  U sastavu Štaba je i predsjednik Komisije za zarazne bolesti, inače doktor, infektolog. Imamo predstavnika veterinarskog sektora i službenici za odnose s javnošću ZZJZ i Federalnog ministarstva zdravstva - objasnio nam je Peršić. 

Dodaje kako je Krizni štab FBiH za koronavirus u stalnom zasjedanju.