Sedmodnevna incidenca na nivou Federacije je 19,5 slučajeva/100.000 stanovnika. Iako je zabilježen porast broja oboljelih u odnosu na prethodnu sedmicu, epidemiološka situacija je i dalje stabilna, procjenjuju u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva uveo je novu naredbu, prema kojoj će nadležna kantonalna ministarstva obrazovanja u saradnji s kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva i zavodima za javno zdravstvo kantona, spram epidemiološke situacije COVID-19, donijeti odluku o modelu i početku pohađanja nastave u novoj školskoj 2021./2022. godini za osnovno i srednje obrazovanje.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH će u narednih 15 dana pripremiti prijedlog provođenja mjera u slučaju povećanja incidence, broja hospitalizacija i smrtnih slučajeva.

Krizni štab FMZ insistira na provođenju svih naredbi, a posebno onih koje se odnose na organizaciju vakcinacije, otvaranje punktova za masovnu vakcinaciju i formiranje mobilnih timova.

Prijedlog mjera proslijeđen je Vladi Federacije BiH na usvajanje, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstvo zdravstva.