Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu 34 pacijenata je sa akutnom infekcijom, dok je desetero na opservaciji. U JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" ukupno je devetero pacijenata na liječenju. Udio nevakcinisanih pacijenata na hospitalizaciji je 73,58 posto.

VEZANI TEKST - Koja su sada pravila za Covid-pacijenta: Kome se obratiti, koliko traje izolacija, kad članovi porodice moraju u izolaciju

- Krizni štab Ministarstva zdravstva KS je stava da trenutna epidemiološka situacija ne nalaže uvođenje restriktivnijih mjera. Građani se pozivaju na oprez te se preporučuje vakcinacija protiv COVID-19, provjetravanje zatvorenih prostorija, prakticiranje dobre higijene (pranje ruku, prekrivanje nosa i usta pri kašljanju i kihanju) i nošenje maski u zatvorenim prostorijama u kojima se nalazi veći broj osoba gdje se stvara gužva - navodi se u saopćenju Kriznog štaba.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo više ne izdaje rješenja o izolaciji, MUP KS i KUIP nisu dužni da vrše kontrolu izolacije, a brigu o pozitivnim pacijentima i praćenju njihovih simptoma nastavlja voditi nadležni porodični ljekar, koji određuje bolovanje.

Također, predloženo je normalno odvijanje nastave u obrazovnim ustanovama. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u Kantonu Sarajevo, stav Kriznog štaba je da se nastava u svim obrazovnim ustanovama može odvijati u klupama. Epidemiološka situacija će se u smislu nastave nastaviti pratiti, te će Krizni štab u slučaju pogoršanja donositi restriktivnije mjere.

Napominjemo da je obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno dva metra u svim zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, i to u ustanovama koje zbrinjavaju starije osobe, ustanovama koje zbrinjavaju osobe sa poteškoćama u razvoju i osobe sa duševnim smetanjama, kazneno-poravnim ustanovama i drugim ustanovama socijalne zaštite, kao i u sredstvima javnog prevoza.

VEZANI TEKST - Baljić: U narednih mjesec dana porast broja slučajeva koronavirusa, nakon toga očekujemo stabilizaciju

Za prijem pacijenta na hospitalizaciju koji nemaju kliničke znakova oboljenja COVID-19, Krizni štab MZ KS smatra da je dovoljan antigen test, a procjenu o tome da li je potreban PCR test radi ljekar ustanove prilikom prijema. Sigurni klinički znakovi oboljenja COVID-19 imaju svoj put kao što je to bio slučaj do sada, u skladu sa kriznim planovima pripravnosti i odgovorima na pojavu novog koronavirusa (COVID-19).

Naloženo je Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da nabavi lijek Remdesivir i dovoljne količine antigen testova za potrebe JU Dom zdravlja KS.

Krizni štab Ministarstva zdravstva KS preporučuje i vakcinaciju četvrtom dozom za sve osobe iznad 60 godina, imunokompromitirane, onkološke pacijente i osobe sa pridruženim komorbiditetima. Vakcinacija protiv koronavirusa se odvija na svim punktovima porodične medicine svih organizacionih jedinica domova zdravlja Kantona Sarajevo.