Iako je incidenca i dalje niska, zabilježen je blagi porast broja oboljelih i smrtnih slučajeva u odnosu na prethodnu sedmicu, a u padu je ukupan broj hospitaliziranih pacijenata.

Iz Zavoda navode da rizik i dalje predstavlja povećan broj ulazaka turista i dijaspore u zemlju tokom ljeta, te odlasci državljana BiH u druge zemlje na godišnje odmore.

Imajući u vidu epidemiološku situaciju, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva danas je održao sjednicu, na kojoj je predloženo produženje epidemioloških mjera za narednih 14 dana. U novoj naredbi, koja je upućena Vladi Federacije BiH, predložene su i dodatne odredbe koje su jučer dogovorene na 11. sastanku Odbora za koordinaciju Plana vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji BiH, kojem su prisustvovali direktori zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH, te kantonalni ministri zdravstva.

U prijedlogu nove naredbe je navedeno da se, osim postojećih prioritetnih grupa, počne s vakcinacijom uposlenih u obrazovnom sektoru, policiji, vatrogasnim službama, socijalnoj zaštiti i medijima, te studenata fakulteta zdravstvenih usmjerenja. Nakon toga, zavodi za javno zdravstvo kantona, dužni su početi pozivanje i ostalog stanovništva na vakcinaciju, a prema raspoloživim količinama vakcina. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i kantonalne zdravstvene ustanove, dužne su osigurati pomoć za komunikaciju s osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom, i to najmanje jedan dan u sedmici na mjestu provedbe vakcinacije.

Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužne su otvoriti punktove za masovnu imunizaciju na nivou općina, zatim formirati mobilne timove za imunizaciju, posebno ugroženih grupa stanovništva (osobe koje zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti doći u centre za imunizaciju, migranti, Romi i dr.), kao i stanovništva koje je udaljeno od vakcinalnih punktova. Također, nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su vakcinaciju obavljati svih sedam dana u sedmici u razdoblju od 08:00 do 20:00, a po potrebi i duže, u skladu sa raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima.

Prijedlog nove naredbe upućen je Vladi Federacije BiH na usvajanje, saopćio je Kabinet federalnog ministra zdravstva.

Vlada Federacije BiH je, potom, na današnjoj hitnoj telefonski održanoj sjednici usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 26.7.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka. Danas usvojene naredbe i preporuke Kriznog štaba, a čija primjena počinje sutra, bit će objavljene na web stranici Vlade Federacije BiH.