Krišto je ukratko rezimirala sjednicu.

- Okončali smo treću sjednicu na kojoj je razmatrano više od sto tačaka dnevnog reda. Usvojili smo dopune Zakona o oružanim snagama koja olakšava prijem kadrova. Usvojili smo i veći dio ugovora o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke - rekla je Krišto.

Bilo je i tačaka koje su se odnosile na višegodišnja kapitalna ulaganja, a koja se tiču modernizacije graničnih prijelaza.

- Usvojili smo informaciju Komisije za NATO integracijski proces u BiH o realizaciji programa reformi BiH za 2021. i 2022. godinu. Ona je procjena provedbenih aktivnosti institucija BiH koje su pokazale da reformske aktivnosti odvijaju u skladu s onim što je definirano u okviru saradnje BiH i NATO saveza - rekla je Krišto.

Na pitanje novinara dokle se došlo sa imenovanjem direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Krišto je rekla da to danas nije bilo na dnevnom redu.