Pitali smo ministra obrazovanja KS Anisa Krivića je li tačno da zapošljava osobu koja će voditi Facebook stranicu Ministarstva.

- Mi u Ministarstvu imamo ljude koje angažujemo po ugovoru o djelu i zbog koronazakona uvedeno je da Vlada mora da da saglasnost na svaki ugovor o djelu koji mi zaključujemo. Jedan od tih ugovora odnosi se na informisanje. To su ljudi koji rade kod nas u kabinetu i nemam jedno već ih imam troje koji rade. Ministarstvo za obrazovanje je popunjeno svega 40 posto. Znači 60 posto ljudi koji treba da rade u Ministarstvu obrazovanja ne rade jer nisu nikad primljeni – kaže ministar Krivić.

Ističe kako osoba koja je primljena za vođenje Facebook stranice ne radi samo taj "već hiljadu drugih poslova".

- Znate li na šta to liči kada se kaže da je ministar zaposlio nekoga da vodi Facebook stranicu, kao da je nesposoban da sam vodi FB stranicu. U svakom trenutku očekujem neke napade, imam jako puno posla, a Vlada je donijela propise koji nama onemogućavaju da primimo bilo koga – kaže Krivić.

Osvrnuo se ministar i na prozivke koje mu stižu od zamjenice predsjedavajućeg Skupštine Kristić.

- Ona ima vremena, po čitav dan sjedi i razmišlja šta će objaviti, dok ja imam 120 škola u KS gdje se primjenjuje kombinovani model, imam djecu sa teškoćama, javni poziv za inkluziju, javni poziv za nauku, javni poziv za mlade i mogu nabrajati još – kaže Krivić, ističući da posao radi veoma odgovorno.

Kaže da "ljudi hoće transparentnost i da on želi da im osigura transparentnost". 

- Nisam hobotnica, nemam osam krakova pa da mogu kucati na osam tastatura – kaže Krivić.

Vlada Kantona Sarajevo, kako je navedeno u odluci koju potpisuje premijer Mario Nenadić, po ugovoru o djelu zapošljava jednu osobu visoke stručne spreme, a u opisu posla je vođenje Facebook stranice Mnistarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, analiza i praćenje medija, monitoring, izrada tekstualnog, audiovizuelnog sadržaja za društvene mreže, postavljanje videa i održavanje YouTube platforme, analizira stanja u oblasti obrazovanja u drugim kantonima, ali i u regiji te predlaže slična rješenja za unapređenje, sastavljanje tekstova i obavijesti za informisanje javnosti i rad na drugim poslovima koji nisu sistematizovani u ministarstvu.