- Ovakva odluka Arbritražnog tribunala dokaz je da su institucije RS, prvenstveno organi nadzora finansijskog sektora - Agencija za osiguranje i Komisija za hartije od vrijednosti, dosljedno poštovale propise finansijskog tržišta i pravila struke, primjenjujući najbolje supervizorske prakse, te blagovremeno preduzimale odgovarajuće mjere, s ciljem zaštite interesa naših građana, u ovom slučaju korisnika osiguranja. Također je potvrđeno poštovanje relevantnih zakonskih propisa, uz ocjenu da nije bilo kršenja odredaba bilateralnog ugovora o ulaganjima između Bosne i Hercegovine i Indije - saopćeno je.

Navodi se da je Arbitražni tribunal u Parizu je ovom odlukom potvrdio da su domaći i inostrani investitori u RS-u tretirani ravnopravno, kao i da se u ovom entitetu poštuju međunarodni standardi, te da domaći propisi finansijskog tržišta i praksa nadzora nad učesnicima ne odstupaju od istih u razvijenim tržišnim ekonomijama.

Iz Ministarstva podsjećaju da su Naveen Aggarwall i Neete Gupta krajem 2015. godine, za 6,9 miliona KM kupili većinski paket dionica "Krajina osiguranja", a zatim su donijeli niz odluka koje su bile predmetom nadzora Agencije za osiguranje RS-a, a kasnije i Ministrstva unutrašnjih poslova.

- Više puta su se obraćali institucijama entiteta RS i države BiH sa neosnovanim zahtjevima i neargumentovanim tvrdnjama, što je pokazao i arbitražni postupak koji se vodio pred Arbitražnim tribunalom u Parizu - saopćeno je.