- Predstavnici turske kompanije "Tareks" informisali su nas da su sklopili ugovore o uvozu mesa iz BiH sa firmama "ZP-komerc" iz Bijeljine i "Šišović" iz Rakitnog, na osnovu kojih će ovaj aranžman sa Turskom biti nastavljen. Turski inspektori već su na terenu, tako da se prve isporuke u Tursku očekuju tokom naredne sedmice - rekao je Košarac.

On je podsjetio da se zahtjev prema turskoj strani odnosio na povećanje broja kooperanata, imajući u vidu značaj nastavka i unapređenja izvoza iz aspekta primarnih ciljeva poštivanja međunarodnih ugovora i obaveza BiH i otvaranja novih tržišta.

Izrazio je nadu da će u predstojećem periodu u posao sa Turskom biti uključen veći broj domaćih kompanija, koje se bave klaoničarskom djelatnošću i koje su certifikovane od strane Turske, pri čemu će se insistirati na otkupu primarne domaće proizvodnje.

- Od početka mandata zagovaram ravnopravnu zastupljenost i uključenost kompanija iz Republike Srpske i Federacije BiH u posao izvoza mesa na tursko tržište. Čvrsto sam opredijeljen za istrajnost u takvoj politici jer je apsolutno neprihvatljiva prethodna praksa u kojoj su pojedinci imali povlašten položaj i ostvarivali monopol na tržištu - rekao je Košarac.

Podsjećajući na zahtjev upućen turskoj strani za povećanje iskorištenosti kvota za izvoz mesa na tržište ove zemlje, Košarac je istakao da bi ostvarivanje ovog cilja značilo značajno povećanje robne razmjene između BiH i Turske, što bi domaćim proizvođačima omogućilo veći plasman roba i veću participaciju u vanjskotrgovinskoj razmjeni.

- Izvoz mesa u Tursku posebno je značajan u uvjetima aktuelne epidemiološke situacije i borbe sa posljedicama koronavirusa na ukupni poljoprivredni sektor, uzimajući u obzir ostvarene viškove u proizvodnji i smanjeni unutrašnji konzum - naglasio je Košarac.

On je poručio da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kontinuirano radi na osiguravanju novih tržišta za plasman domaćih proizvoda, cijeneći da time u značajnoj mjeri doprinosi očuvanju i zaštiti domaće proizvodnje, kao i nastavku poslovnih aktivnosti izvozno orijentisanih kompanija iz Republike Srpske i Federacije BiH.