- Ovim potvrđujemo da predano vodimo računa o svim aktivnostima koje treba da institucije u BiH provode kako bi zaštitili zdravlje ljudi - oko 250.000 ljudi u 13 općina u RS-u i FBiH - rekao je Košarac.

Prema dosadašnim informacijama s kojima raspolaže istakao je da Hrvatska radi na tome da gradi odlagalište.

- Ovaj posao mora se raditi istim tempom kao hrvatska strana. Tu imamo problem jer Hrvatska taj proces ne vodi transparentno. BiH nema nijednu zvaničnu informaciju. To ukazuje na činjenicu da se našim ekpertima, nadležnim tijelima i timovima ne dostavlja adekvatna informacija. Na temelju te dokumentacije jednako kao hrvatska strana, tako strana iz BiH treba da provodi određene aktivnosti. Danas smo to detektirali kao ključni problem - rekao je Košarac.

Pored navedenog Koordinaciono tijelo zaključilo je da pored informacija koje će dostaviti Vijeću ministara BiH će Ministarstvu inostranih poslova BiH obavijestiti da hrvatska strana ne dostavlja traženu dokumentaciju.

Ovo Ministarstvo, kaže Košarac, treba da u skladu s odlukom Predsjedništva BiH obavlja svoje aktivnosti i da omogući BiH informacije i neophodne dokumente kako bi bh. eksperti ušli na teritoriju Hrvatske.

Također, u ovoj sedmici šef Delegacije Evropske unije u BiH Johann Sattler bit će obaviješten o navedenim problemima s obzirom da je Hrvatska članica EU, te će se zatražiti angažman EU da se omogući dostavljanje dokumentacije od hrvatske strane.

Izrazio je zadovoljstvo jer je na današnjem sastanku saznao od Ekpertnog i Pravnog tima da postoji visok stepen mobilizacije i svijesti ljudi imenovanih da posao rade u duhu odluka donesenih u BiH.

Do sada su ovi timovi održali devet radnih sastanaka, te im je utvrđena metodologija. Postoje veoma jasno definirane i procedure i nadležnosti određenih ekperata za pojedine oblasti.

- Što se tiče projektne dokumentacije imamo idejno rješenje iz 2019. godine o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori - mikrolokacija Čerkezovac. Taj dokumenat nam je isto jako bitan da naši ekperti ga prouče i da dobiju dokumenat koji se očekuje da će dobiti jedna od kompanija koja se javila na javnu nabavku, a to je sveobuhvatni glavni projekat cijelog Centra kako bi naši eksperti u svim fazama napravili pregled i eventualno ako dođe do gradnje ovog objekta imali uvid u sve ono što se radi - rekao je predsjedavajući Ekspertnog tima Emir Dizdarević.

Predsjedavajući pravnog tima Željko Bogut istakao je da se moraju odrediti strateški ciljevi kako bi se izradio dokument koji treba usvojiti Vijeće ministara BiH.

- U ovom trenutku pravni tim prikuplja dokumentaciju od svih relevatnih institucija u BiH kako bi napravili kvalitetnu analizu - poručio je Bogut.