Sastanku su putem videolinka prisustvovali članovi radne grupe – predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalnog ministarstva trgovine, Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, te Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i Instituta za standardizaciju BiH, Instituta za metrologiju BiH i Instituta za akreditovanje BiH.

Košarac je podsjetio da se u BiH trenutno primjenjuje Odluka o kvalitetu naftnih i tečnih goriva koja je u mnogim segmentima prevaziđena, te da je, u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama i međunarodnom praksom u oblasti standardizacije, obaveza nadležnih institucija da rade na konstantnom podizanju kvaliteta naftnih tečnih goriva koja se plasiraju na tržište i usklađuju svoje propise s tim u vezi.

- Usvajanje nove odluke o kvalitetu naftnih tečnih goriva ključni je uslov za okončanje pregovora za pristup Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO). Nova odluka će omogućiti da se postojeće stanje u oblasti plasmana tečnih naftnih goriva na domaćem tržištu uredi, te da se donese propis koji bi na jedinstven način regulisao ovu oblast na teritoriji cijele BiH - istakao je Košarac, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Na današnjem sastanku analizirane su dosadašnje aktivnosti u vezi sa izradom odluke o kvalitetu naftnih tečnih goriva, te usaglašeno da institucije koje imaju svoje predstavnike u radnoj grupi u narednom periodu dostave Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH komentare i prijedloge na Nacrt pomenute odluke, a koji će biti razmatrani na sljedećoj sjednici radne grupe.