Košarac je izrazio podršku mjerama entitetskih vlada i resornih ministarstava u cilju ublažavanja posljedica epidemije koronavirusa na domaću poljoprivredu. Košarac je rekao da je potpuno posvećen zaštiti domaće privrede, naglasivši da će njegova politika, kao resornog ministra, ići upravo u tom pravcu u koordinaciji sa svim nivoima vlasti u BiH.

- Na današnjoj videokonferenciji razgovarano je o problemima u mesnoj industriji, s fokusom na ostvarene viškove proizvodnje i mogućnost njihovog plasmana na tržište. Konstatovano je da je neophodno uspostaviti jasnu i kontinuiranu komunikaciju između proizvođača i prerađivača mesa kako bi se na efikasniji način mogli rješavati uočeni problemi. Zaključeno je da će resorna entitetska ministarstva na temelju egzaktnih podataka o prerađivačkim kapacitetima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH dostaviti spiskove proizvođača koji ostvaruju višak proizvodnje, u cilju pomoći domaćim poljoprivrednim kapacitetima - navodi se u saopćenju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Košarac je naglasio da će od Kancelarije za veterinarstvo BiH zatražiti da u koordinaciji sa nadležnim tijelima u Federaciji BiH i Brčko distriktu ubrza proces ukidanja vakcinacije protiv klasične svinjske kuge. Naglasio je da je Republika Srpska u tom pogledu završila svoj dio posla. Košarac je precizirao da će nakon realizacije ove mjere biti omogućen nastavak izvoza svinjskog mesa u Makedoniju, što će značajno olakšati posao domaćim privrednim proizvođačima.

- U cilju pomoći domaćim poljoprivrednim kapacitetima, Košarac je najavio da će od Kancelarije za veterinarstvo BiH zatražiti i da u koordinaciji sa Evropskom komisijom ispita mogućnost da BiH tranzitno koristi granični prijelaz Bijača kako bi preko luke Ploče mogla izvoziti živu stoku na tržišta trećih zemalja - dodaje se u saopćenju.

Učesnici današnje videokonferencije izrazili su podršku nastojanjima Košarca da se u komunikaciji i saradnji svih nivoa vlasti u BiH odgovori na postojeće izazove u domaćoj privredi. Istaknuto je da će se nastaviti sa ovakvim modelom komunikacije, te najavljeno da će naredni sastanak biti održan za desetak dana.