Na videokonferenciji učestvovali su ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS-a Srebrenka Golić, federalni ministar za okolinu i turizam Edita Đapo, članovi parlamentarne grupe '“Zeleni klub“' Saša Magazinović i Jasmin Emrić, kao i načelnk Bosanskog Novog Miroslav Drljača.

Zaključeno je da će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u narednih nekoliko dana dostaviti sveobuhvatnu informaciju Vijeću ministara BiH, u kojoj će zatražiti da kroz institucionalno djelovanje bude formiran koordinacioni tim, te ekspertna i pravna grupa koje će se baviti ovim otvorenim bilateralnim pitanjem s Hrvatskom, kao i da se u svakoj projekciji budžeta institucija BiH planiraju sredstva za rad pomenutih grupa, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Također je zaključeno i da je neophodno da sve nadležne institucije pojačaju diplomatske aktivnosti u cilju sprječavanja Hrvatske da predmetnu lokaciju odredi kao konačnu za skladištenje radioaktivnog otpada.

Učesnici videokonferencije konstatovali su da odluka Ministarstva za zaštitu životne sredine i energetike Hrvatske o ustupanju lokacije bivšeg vojnog skladišta Čerkezovac na upotrebu Fondu za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada nuklearne elekrtane "Krško", svjedoči jasnoj namjeri vlasti susjedne zemlje da ne odustaje od izgradnje spornog odlagališa u neposrednoj blizini granice sa BiH.

Košarac je informirao sagovornike o sastancima koje je o ovoj temi imao s ambasadorom Hrvatske u BiH Ivanom Sabolićem, te resornim ministrom Hrvatske Tomislavom Ćorićem.

Tokom videokonferencije istaknuto je da nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH imaju jednoglasan stav o neprihvatljivosti odlaganja radioaktivnog otpada u neposrednoj blizini granice, jer bi time bilo ugroženo zdravlje 250.000 stanovnika u 13 općina u slivu rijeke Une, kao i životna sredina. Upozoreno je i da je riječ o ozbiljnom bezbjednosnom problemu, budući da se radi o vrlo trusnom području - navodi se u saopćenju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.