- Radi se o osobama koje kod sebe nisu posjedovale potvrdu za azil te su upućeni u Službu za poslove sa strancima Sarajevo, shodno nadležnostima - kaže za Faktor Amra Kapidžić, glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK.

Tokom aprila policija je evidentirala samo jedan sigurnosni događaj u vezi s migrantima. Jedan migrant povijeđen je u napadu, a uz prijetnju nožem otuđen mu je novac i mobilni telefon, potvrđeno je u MUP-u TK.

Za usporedbu, tokom marta, tačnije u prvoj polovini ovog mjeseca, prije proglašenja stanja prirodne nesreće u FBiH, na području TK evidentirano je 728 migranata. Svi ti migranti su prijavljeni, dakle radi se o ljudima koji su iskazali namjeru za azil u Službi za poslove sa strancima - Terenski centar Tuzla. Za to vrijeme MUP TK evidentirao je 19 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migranti, a među njima je bilo i nanošenje teških tjelesnih povreda, razbojnička krađa i dva razbojništva.

Procedura sada nalaže da se svi migranti koje policija zatekne na ulici prebacuju u Sarajevo, a nakon toga bi trebali dobiti mjesto u nekom od migrantskih centara.

Terenski centar Tuzla Službe sa strancima, kako saznajemo, obavijestio je MUP TK, da zbog novonastale situacije, odnosno epidemije koronavirusa, obustavlja prijem migranata te se oni svi trebaju proslijediti za Sarajevo.

Smanjen priliv migranata, očito je, koincidirao je sa zatvaranjem vanjskih granica EU-a. Migranti zatečeni u BiH, saznajemo od volontera, snalaze se kako znaju i umiju. Crveni križ nekima koje zateknu na ulici podijeli obrok. Većina onih koji lutaju unutar BiH, ima namjeru da krene prema pograničnim oblastima, prije svega prema Krajini, a odatle će tokom ljeta pokušavati da uđu u Hrvatsku.