Do sada, 11 osoba smještenih u ova dva prihvatna centra je testirano na COVID-19 i svi su bili negativni. Jedna osoba koja boravi van centra u Sarajevu je također testirana u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" i taj rezultat je bio negativan. 

Na osnovu protokola, navodi se u odgovoru, povratnici u centar, nakon bezuspješnog pokušaja prelaska granice, kao i novopristigle izbjegIice/migranti moraju da provedu 14 dana u preventivnom izolatoriju. Trenutno se u preventivnom izolatoriju u Blažuju i Ušivku nalazi ukupno 180 osoba. Osobe u izolaciji su pod redovnim nadzorom medicinskog osoblja koje radi u ovim prihvatnim centrima. Do sada, ni jedna osoba smještena u centre Blažuj i Ušivak ne pokazuje simptome. 

U Blažuju je smješteno 4.128 migranata, šest ih je testirano, a 169 ih se nalazi u preventivnoj izolaciji. U centru Ušivak nalazi se 2.266 migranata, pet ih je testirano na COVID-19, a 11 je u preventivnoj izolaciji. 

Ovo je odgovor v. d. generalnog direktora JU Domovi zdravlja dr. Muhameda Ahmića, na pitanje zastupnice SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Admele Hodžić. 

Hodžić je zatražila odgovor od ministra zdravstva KS Rusmira Mesihovića na sljedeća pitanja:

- Da Ii ima informacije koliko je migranata od početka pandemije koronavirusa u migrantskim centrima Ušivak i Binjelževo testirano, i da Ii ima pozitivnih slučajeva? Da Ii su migranti u ovim centrima pod stalnim nadzorom i kontrolom Ministarstva zdravstva i na koji način se vrši kontrola i nadzor koji se odnose na zaštitu od pandemije. Da Ii je i koliko izdato rješenja o zdravstvenom nadzoru/samoizolaciji u prethodnom periodu migrantima u KS.