- U zdravstvenim ustanovama na području TK, od 1. augusta do 17. oktobra, za obradu PCR metodom prikupljen je 20.971 uzorak, od čega je 3.731 uzorak bio pozitivan na koronavirus. Na osnovu testiranja evidentno je usložnjavanje epidemiološke situacije početkom septembra. Nakon skoka procenta pozitivnih uzoraka u trećoj sedmici septembra, u naredne dvije sedmice blago stabilizira procenat pozitivnih u broju testiranih, ali prve dvije sedmice oktobra ukazuju na povećanu lokalnu transmisiju - kaže se u informaciji o epidemiološkoj situaciji na području TK koju je danas usvojila Kantonalna vlada.

Nekontrolirano širenje

Iskazani procenti, navedeno je u izvještaju, ukazuju na nekontrolirano širenje virusa među populacijom.

- Najviše pozitivnih na koronavirus je starosti od 25 do 49 godina, njih 37 posto, a slijedi dobna skupina od 50 do 64 godine. Ukupno je 505 osoba od 1. augusta trebalo bolničko liječenje - navodi se u informaciji.

Broj osoba oboljelih od COVID-19 koju su trebali bolničko liječenje od druge polovine augusta mjeseca bilježi porast, sa izuzetnim skokom u trećoj i četvrtoj sedmici septembra, nakon čega se ne bilježi znatniji porast ovog parametra praćenja.

- Kod 143 osobe je evidentiran smrtni ishod. Broj smrtnih ishoda usljovljenih COVID-19 iskazuje eksponencijalni rast od treće sedmice septembra. Na osnovu podataka Univerzitetskog-kliničkog centra Tuzla, 90 posto umrlih nisu bili vakcinisani, a prisustvo više hroničnih bolesti je jedan od faktora koji direktno utječe na smrtni ishod - navodi se u informaciji.

Vakcinacija i škole

Kada je u pitanju imunizacija građana TK, do sada je aplicirano 177.640 doza vakcina, od čega su 96.233 osobe vakcinisane sa prvom dozom vakcine, dok je 81.407 osoba vakcinisano sa obje doze vakcine protiv COVID-19. Iako stanovnici TK na raspolaganju imaju dovoljan broj vakcina protiv COVID-19, navodi se u izvještaju, zainteresiranost za vakcinaciju je nedovoljna.

- Praćenje potrošnje vakcina na sedmičnom nivou kako je definirao Federalni zavod za javno zdravstvo, ukazuje da se posljednje tri sedmice izvještajnog perioda broj vakcinisanih prvom dozom smanjuje za oko 1.000 na sedmičnom nivou - kaže se u izvještaju.

Tokom izvještajnog perioda je započela realizacija nove školske godine u ustanovama svih nivoa obrazovanja. U momentu pisanja izvještaja u osnovnim školama je 372 učenika u izolaciji zbog COVID-19. Kod 67 učenika osnovnih škola je potvrđen COVID-19, što je 0,2 posto od ukupnog broja učenika. COVID-19 je preboljelo 111 učenika osnovnih škola. Od ukupnog broja nastavnog osoblja u školi je trenutno registrirano 1,17 posto pozitivnih, odnosno 38 osoba. COVID-19 je preboljelo 299 nastavnika, dok je potpuno vakcinisano 43 posto nastavnog osoblja.

U srednjim školama je potpuno vakcinisano oko 15 posto nastavnika ili 241, 75 učenika je pozitivno što je 0,5 posto, a u izolaciji ih je 150.