Jedan od prioriteta Uprave se odnosi na  provođenje aktivnosti na poboljšanju naplate, što direktno utječe na stabilnost toplifikacionog sistema putem kojeg se na području Kantona Sarajevo zagrijava  približno 54 hiljade korisnika. 

Imajući u vidu navedeno Uprava  se odlučila na objavu Izvještaja o pravnim licima sa dospjelim dugom Toplanama na 5. februara 2020. godine, koji možete preuzeti OVDJE.

Korisnici koji ne plaćaju grijanje direktno utječu na energetsku stabilnost Kantona Sarajevo i poboljšanje usluga korisnicima, navodi se u saopćenju Toplana.