Članovi Koordinacionog tijela ministar Košarac, ministrica prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske Srebrenka Golić, ministrica za okoliš i turizam Edita Đapo i direktor Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH Marinko Zeljko razgovarali su o zastoju u implementaciji zaključaka ovog tijela, nakon što je, na zahtjev ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković, sa dnevnog reda dvije prethodne sjednice Vijeća ministara BiH skinuta Odluka o imenovanju ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

Košarac je informisao sagovornike da je 9. jula 2020. godine uputio dopis ministrici Turković tražeći održavanje radno-konsultativnog sastanka u cilju rješavanja novonastale situacije i otklanjanja eventualnih dilema, ali da od ovog Ministartsva do danas nije dobio povratnu informaciju.

Članovi Koordinacionog tima danas su usvojili zaključak da se obrate predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji, uvažavajući njegov autoritet i opredijeljenost da se ovo otvoreno pitanje sa Hrvatskom riješi na način da se onemogući izgradnja sponog odlagališta na Trgovskoj gori, zahtijevajući da organizuje konsultacije sa članovima Koordinacionog tima i ministricom Turković, kako bi se prevazišle potencijalne nesuglasice.

Na današnjem sastanku izražena je zabrinutost zbog činjenice da je Hrvatska preduzela niz aktivnosti u vezi sa izgradnjom odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na predmetnoj lokaciji.

Između ostalog, upozoreno je da je susjedna država krajem 2018. godine donijela Stratešku studiju Nacionalnog programa provođenja Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog gorica, te da je u ovoj godini usvojena Treća revizija programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i Treća revizija programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva NE Krško.

Istaknuto je i da hrvatska strana procjenjuje da će vrijednost izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori iznostiti 10 miliona eura, te da će biti izloženo oko 3.000 kubnih metara spornog otpada.

Članovi Koordinacionog tijela ponovo su uputili zahtjev da ministrica vanjskih poslova dostavi Vijeću ministara BiH informaciju o aktivnostima koje je preduzela u vezi sa rješavanjem problema izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na lokaciji Trgovska gora, referišući se na zaključke Predsjedništva BiH sa sjednice 22. marta 2019. godine u vezi sa ovom problematikom, kao i na dokumente i deklaracije drugih nadležnih tijela, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.