Ovo tijelo ima zadatak praćenje situacije i poduzimanja mjera, a u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom u Kantonu Sarajevo.  

Koordinaciono tijelo sačinjavaju predstavnici: Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Kliničkog Centra Univerziteta Sarajevo, JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš", JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Sanitarni inspektorat Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove i Civilne zaštite Kantona Sarajevo. 

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ističe da je Svjetska zdravstvena organizacija 30. januara ove godine proglasila globalnu zdravstvenu prijetnju od koronavirusa (2019-nCoV), te informiše da su preporuke za putnike i generalne preporuke za stanovništvo dostupne na web stranici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Press službe Vlade Kantona Sarajevo.