Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno­oslobodilačkog rata i Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja zaduženi su da preduzmu organizacione i sve druge radnje i mjere iz svoje nadležnosti s ciljem provođenja Dinamičkog plana Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zašite za 2020. godinu.

Od početka primjene Zakona o reviziji pa do 30.6.2020. godine postupak kontrole okončan je u 140.604 predmeta korisnika. Od toga se 55.367 predmeta odnose na prava na ličnu, a 47.102 na porodičnu invalidninu, 33.298 su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima, a 4.837 su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak - nosioci najviših ratnih priznanja i odlikovanja.

Danas usvojena informacija bit će dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH i uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu, te objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.