Sejad Đozo (NiP) izabran za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar, na tajnom glasanju dobio je 29 glasova vijećnika.

Trebala su se izabrati i dva dopredsjedavajuća Općinskog vijeća, ali je sjednica prekinuta, kako je rekao predsjedavajući Đozo, dok se ne izvrše izmjene i dopune nekih dokumenata.

Vijećnik Haris Bašić, izvjestilac Verifikacione komisije, uručio je novoizabranim vijećnicima certifikate Centralne izborne komisije BiH. Nakon verifikacije mandata data je svečana izjava, koju je zajedno sa vijećnicima dao i novoizabrani načelnik Srđan Mandić.