Kongresmen David Price je bh. parlamentarcima ponudio pomoć Kongresa SAD-a. Glas Amerike je sa njim razgovarao tome šta konkretno znači ta pomoć.

Privremena istražna komisija Parlamenta za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH je pokušaj nadzora nad institucijama čije nefunkcionisanje blokira razvoj BiH. Komisija, predvođena zastupnikom Damirom Arnautom, osnovana je u maju, a do sada je održala 17 sjednica. Članovi komisije su se nedavno posavjetovali i sa američkim kongresmenom Davidom Priceom, predsjedavajućim Partnerstva za demokratiju Zastupničkog doma SAD-a.

Taj ogranak nižeg doma Kongresa SAD-a zadužen je za saradnju sa stranim parlamentima, posebno kada je u pitanju prenošenje znanja o boljem vođenju zakonodavnih saslušanja i istraga. Kongres SAD-a godišnje održi više od 1.000 saslušanja o raznolikim temama - od lansiranja novih svemirskih raketa do očuvanja kvaliteta poljoprivredne zemlje. Saslušanja su ključna u omogućavanju Kongresa da donosi nove zakone i da kontroliše rad izvršne i pravosudne vlasti.

Kongresmen David Price se u razgovoru za Glas Amerike osvrnuo na videosastanak sa bh. parlamentarcima i objasnio kakvu vrstu podrške novoformirana komisija može očekivati od američkog Kongresa.

Održali ste videokonferenciju sa bh. parlamentarcima koji vode istragu o tamošnjem pravosudnom sistemu. Imate puno obaveza ovdje u Americi, prvenstveno one u vezi s pandemijom. U toku je i Vaša reizborna kampanja. Glasanje je već počelo. Zašto ste odvojili vrijeme za razgovor sa bh. parlamentarcima?

- Mi u ovoj državi cijenimo naše odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Povezuju nas historijske veze i zajednička težnja za demokratskim razvojem. Ja sam predsjedavajući Partnerstva za demokratiju Zastupničkog doma. To je ogranak Kongresa koji sarađuje sa stranim parlamentima. Radimo sa zastupnicima i savjetnicima zemalja u razvoju na poboljšanju parlamentarne efikasnosti i na zajedničkom unapređenju učinkovitosti naših institucija. U tu svrhu sam bio uključen u razgovor sa predsjedavajućim Arnautom i ostalim Bosancima. Oni su angažirani u jako važnom poduhvatu povećanja njihovih nadzornih aktivnosti. To je prouzrokovano nekom vrstom krize Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Uslijed toga su usvojili novi zakon o parlamentarnom nadzoru. Naša vlada se zainteresovala od samog početka, kao što su i OSCE i EU. Taj novi zakon se trenutno sprovodi i održava se vrlo opsežna istraga i saslušanje pod vođstvom predsjedavajućeg Arnauta kako bi se uspostavio nadzor nad pravosuđem i ustanovilo koji su slijedeći koraci u zaštiti nezavisnosti pravosuđa. Tu se mi uključujemo u priču. Mi smo ogranak Zastupničkog doma SAD-a koji od svih ostalih najvjerovatnije najdirektnije sarađuje sa stranim parlamentima. Ovo je bio slučaj kada je jedan parlament zatražio od nas konsultacije i ja sam to rado uradio, čak u toku reizborne kampanje. U pitanju je važna tema.

Na osnovu Vaših razgovora i izvještaja koji ste pročitali, kakva je Vaša procjena stanja bh. pravosudnog sistema?

- Neću iznositi mišljenje o bh. pravosuđu. Ne pretvaram se da sam stručnjak za tu temu. Naša uloga je isključivo na parlamentarnoj strani. Mi vjerujemo da bi stvari tako i trebale funkcionisati. Zakonodavstvo ima obavezu nadgledanja rada vlasti i rješavanja problema. Mi se tim bavimo. To je suština naše saradnje - ne da kritikujemo rad pravosudnog sistema, nego da ponudimo ohrabrenje i podršku u procesu nadzora.

Tokom razgovora, mediji su izvijestili da ste ponudili pomoć Kongresa SAD-a. Kakav je bio odgovor na tu ponudu i, konkretno, na što bi ta pomoć ličila?

- Teško je znati u kojem smjeru bi ovo moglo ići. Predsjedavajući i ostali članovi komiteta su pozitivno reagovali. Pitanje je široko - naravno kada je BiH u pitanju, za uspjeh je potrebno široko razumijevanje kada se uzmu u obzir razne parlamentarne frakcije i ko je sve zastupljen toj institucije. Stoga, saslušali smo brojne zastupnike, koji su, mislim, dobro započeli održavanje saslušanja tokom posljednjih mjeseci. Ne mogu detaljisati u kojem pravcu idu, ali sami proces je započeo na jedan dobar, obećavajući način. Posavjetovali su se sa međunarodnim stručnjacima. Nastavljaju konsultacije sa EU, OSCE i drugim institucijama i mi smo jako sretni što smo uključeni u tu grupu. Na raspolaganju smo što se tiče savjeta i razgovora, te sam im rekao da nazovu ako je potrebna neka vrsta tehničke pomoći, poput one u vezi s članovima tima u smislu kako organizovati svjedočenje i osigurati kadar za to, jako je važno da istrage ove vrste imaju adekvatan kadar. Znate, potreban je nezavisan, profesionalan kadar koji razumije temu i koji može informisati članove parlamenta. Njima je jednostavno potrebna ta vrsta pomoći. Mi se u to razumijemo. Znamo kako sastaviti kadar za komitet i nadzorni proces, te spremni smo ih savjetovati.

Ko je Davide Price

David Price je demokrata koji 32 godine zastupa 4. okrug države Sjeverne Karoline u Zastupničkom domu Kongresa SAD-a. Član je dva najmoćnija komiteta nižeg doma Kongresa: Komitet za aproprijacije i Komitet za budžet. Prvi komitet raspoređuje budžet savezne vlasti SAD-a, dok drugi vrši nadzor nad trošenjem tog budžeta. Također je član Komiteta za unutrašnju sigurnost SAD-a i predsjedavajući je Partnerstva za demokratiju.

Prije ulaska u politiku, Price je 13 godina predavao političke nauke na prestižnom univerzitetu Duke. Doktorirao je na univerzitetu Yale i autor je četiri knjige o američkom političkom sistemu.