Nakon rotacije predsjedavanja u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ozbiljno ću razmotriti da se uputi novi set zaključaka, kojim će se tražiti rješavanje otvorenog pitanja utvrđivanja granice na moru sa Republikom Hrvatskom, rekao je Željko Komšić, koji sutra preuzima ulogu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

On je naveo kako će taj postupak biti proveden na način da se treba iskoristiti član Ustava BiH III5/a, a koji jasno govori da će Bosna i Hercegovina preuzeti sve nadležnosti koje se tiču zaštite državnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta.

- U tom stavu Ustava BiH, jasno je rečeno da u tom pogledu entiteti nemaju nikakvu nadležnost u pitanjima suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine. Subjekt međunarodnog prava je Bosna i Hercegovina jer kao država ima svoju zastavu pred sjedištem Ujedinjenih nacija i samo ona može potpisivati međunarodne sporazuma, gdje se stvara pravni osnov i za rješavanje otvorenog pitanja granice na moru sa susjednom Hrvatskom, a nakon toga i slobodnog ili neometanog pristupa otvorenom moru, na jasno utvrđenom morskom koridoru - naveo je Komšić.

Iako, kako je naveo, smatra kako je jučerašnja sjednica NSRS-a bila vješto iskorištena i opterećena brojnim manipulacijama i netačnostima, kao što je ta da se planira pokretanje spora zbog Pelješkog mosta, a samim čitanjem osporenih zaključaka Predsjedništva BiH vidljivo je da BiH želi ostvariti svoja prava u pogledu zaštite vlastitog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, u konkretnom slučaju, po pitanju neutvrđene granice na moru.

 - Na rješavanju tog pitanja insistirat ću u svojstvu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, tako što nećemo druga pitanja rješavati sve dok ovaj dio koji se tiče rješavanja granice na moru sa susjednom Hrvatskom ne riješimo. Naravno pod rješavanjem smatram pokretanje razgovora sa vlastima Republike Hrvatske, a ako to neko neće, onda će Bosna i Hercegovina zašititi svoja prava pred nekom od međunarodnih institucija - naveo je Komšić.